in

Vlada za člane fiskalnega sveta predlaga enako sestavo, kot je zdaj

Foto: BoBo

Omenjena trojica fiskalni svet, katerega naloga je ocenjevanje vzdržnosti in skladnosti javnofinančne politike s fiskalnim pravilom, sestavlja že zdaj. 21. marca prihodnje leto pa ji poteče mandat.

Fiskalni svet ima tri člane, ki jih na predlog vlade imenuje državni zbor. Ker se obstoječim članom sveta mandat marca 2022 izteče, je vlada 1. oktobra objavila javni poziv za zbiranje prijav možnih kandidatov za predsednika in člana sveta. Na poziv so prispele tri prijave.

Zakon določa, da je lahko član fiskalnega sveta imenovan za največ dva zaporedna petletna mandata. Za imenovanje so potrebni glasovi dveh tretjin vseh poslancev.

Strokovna komisija za koncesije

Vlada je na dopisni seji sprejela tudi sklep o imenovanju strokovne komisije za vodenje izbirnega postopka za podelitev koncesij za izvajanje visokošolskih študijskih programov prve in druge stopnje. Njen predsednik bo državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Mitja Slavinec.

Člana komisije pa bosta državna sekretarja, in sicer Franc Vindišar z ministrstva za zdravje ter Andrej Čuš z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

18. novembra je vlada sprejela razpis za podelitev koncesij za izvajanje visokošolskih študijskih programov prve in druge stopnje, med drugim za študije socialne gerontologije, zdravstvene nege ter medijev in novinarstva, pa tudi bionike, sodobnega proizvodnega inženirstva, digitalnih umetnosti in praks, upravljanja z okoljem ter managementa transportne logistike.

Za študijske programe na drugi stopnji bodo na voljo še po ena koncesija za področja varstva okolja in ekotehnologij, menedžmenta pametnih mest in tehnologij polimerov.

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago z razpisom za študijsko leto 2022/2023, znaša 1.762.411 evrov.

SD pa je nato pozval KPK, naj obravnava sum koruptivnega ravnanja zaradi razpisa, saj ocenjujejo, da je razpis prilagojen določenim visokim šolam, predvsem tistim, ki so blizu Janezu Janši in stranki SDS.