in

Vlada z več prerazporeditvami v letošnjem državnem proračunu

Vlada je danes potrdila več prerazporeditev in razporeditev pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. Med drugim se v finančni načrt Finančne uprave RS (Furs) razporeja 137,448 milijona evrov sredstev splošne proračunske rezervacije na ustrezne postavke covida-19. Sredstva so bila v osnovi namenjena različni pomoči pri spopadanju z epidemijo.

Gre za sredstva, ki so bila namenjena fizičnim in pravnim osebam v obliki mesečnega temeljnega dohodka, subvencioniranja dela minimalne plače in povračila kriznega dodatka, so po današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Fursu bo vlada poleg tega za pokritje obveznosti, povezanih s covidom-19, razporedila tudi 12,110 milijona evrov splošne proračunske rezervacije za pokritje obveznosti za unovčene bone in izplačanih sredstev za testiranje na prisotnost novega koronavirusa.

Združitveni kongres strank SMC in GAS

Iz rezerve za obvladovanje posledic covida-19 se bo v finančni načrt ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo razporedilo 30 milijonov evrov sredstev. Pravice porabe se bo zaradi transparentnosti razporedilo na ustrezne postavke covida-19. Sredstva so bila namenjena garancijam za bančne kredite za mikro, mala in srednje velika podjetja ter zniževanju bančnih stroškov.

Ministrstvu za zdravje se razporeja 11,628 milijona evrov sredstev splošne proračunske rezervacije za financiranje izdatkov, povezanih z epidemijo covida-19. Gre za povračila za samotestiranje, storitve cepljenja proti covidu-19, izvajanje nalog Nacionalnega inštituta za javno zdravje v času epidemije, povračilo izpada opravljanja zdravstvene dejavnosti in izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev.

Ministrstvu za zdravje se poleg tega razporeja 9,359 milijona evrov sredstev splošne proračunske rezervacije, in sicer za zagotavljanje pravic porabe, vezanih na zahtevek, prejet s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, za kritje razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev za socialno ogrožene.

UKC Ljubljana
Foto : BOBO

Naložbe v mariborski in ljubljanski UKC

Vlada je na seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve sklenila, da se v načrt razvojnih programov za obdobje 2021-2024 uvrstita dva projekta, Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana – Infekcijska klinika ter UKC Maribor – Infekcijski oddelek.

italijanski vojaki, Janez Poklukar

Vrednost prve faze UKC Ljubljana – Infekcijska klinika, v kateri se bo pripravila dokumentacija za izvedbo projekta dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana, je ocenjena na 6,259 milijona evrov z DDV, ki jih bo zagotovilo ministrstvo za zdravje. Zaključek prve faze investicije je predviden v letu 2023. Ocenjena vrednost celotne investicije v dograditev Infekcijske klinike UKC Ljubljana je sicer 106,502 milijona evrov z DDV, sofinancirana pa bo tudi s strani EU iz sklada za okrevanje in odpornost v višini 70 milijonov evrov.

Medtem je ocenjena vrednost prve faze investicije UKC Maribor – Infekcijski oddelek nekaj manj kot 2,533 milijona evrov z DDV, ki jih bo zagotovilo ministrstvo za zdravje. V prvi fazi, ki naj bi bila končana v letu 2023, se bo pripravilo dokumentacijo za izvedbo projekta nadomestne novogradnje.

Celotne investicije v izvedbo nadomestne novogradnje stavbe oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC Maribor je 54,673 milijona evrov, sofinancirana pa bo tudi s strani EU iz sklada za okrevanje in odpornost v višini 40 milijonov evrov.