in

Sodba za trojni umor v Gerečji vasi: možen prvi izrek dosmrtne kazni

Sodni senat pod vodstvom sodnika Marjana Strelca bo razglasil sodbo zoper Silva Drevenška, ki je v petek, tik pred sklenitvijo glavne obravnave, priznal, da je na lanski božični večer v Gerečji vasi pri Ptuju vzel življenje nekdanji partnerici, nato pa ob prisotnosti komaj štiriletnega sina še njenim staršem. Tožilka je predlagala dosmrtno kazen, ki v Sloveniji od njene uveljavitve še ni bila izrečena.

Tožilstvo je zaradi krutosti in naklepnosti krvavega zločina za Silva Drevenška terjalo dosmrtno zaporno kazen, ki pa je slovenska sodišča od ponovne uvedbe leta 2008 še niso izrekla. Drevenškov zagovornik Andrej Kac predlogu tožilstva ugovarja, saj je prepričan, da mu ni uspelo dokazati oteževalnih okoliščin, ki so ključne pri odmeri kazni.

Drevenšek je v petek sicer priznal krivdo za trojni umor.

Sarah Gilbert

Sodišče bi moralo po njegovem kot olajševalno okoliščino upoštevati človeško stisko, v kateri je bil obtoženi zaradi izgube družine in se v njej ni znašel. Sodišče je pozval, naj Drevenšku izreče takšno kazen, ki mu bo omogočila vrnitev v družbeno življenje po prestani kazni. Kot je dodal, po njegovem nikakor ni bil namen zakonodajalca, da bi dosmrtno kazen izrekali v takšnih primerih.

Vendar je tožilka Tea Kukovec Belšak od senata kljub temu terjala pet let zapora za kaznivo dejanje zanemarjanja mladoletne osebe, za vsako kaznivo dejanje umora pa po 30 let in izrek enotne dosmrtne zaporne kazni.

To je utemeljila z “izredno zavržnostjo načina izvršenih umorov”, ki jih je storil v prištevnem stanju le za zato, da bi se umorjenim maščeval, ker ga je partnerica zapustila in pri tem terjala delitev premoženja. Dejanje je celo napovedoval na obletnico vselitve v hišo, kar so potrdile nekatere priče.

Tožilka je posebej poudarila, da glede na očitke pri izreku sodbe ni mogoče upoštevati nobenih olajševalnih okoliščin, tudi ne dejstva, da doslej še ni bil kaznovan.

Zaporne kazni v Sloveniji

Smrtno kazen smo v Sloveniji z zakonom odpravili šele leta 1989 in kot najvišjo možno kazen uzakonili 20 let zapora.

Na 30 let zapora je bilo doslej obsojenih 17 ljudi, vsi pa so ubili več oseb. V enem primeru sodba še ni pravnomočna.

Dosmrtna kazen je bila uzakonjena leta 2008, a še nikoli ni bila izrečena. Tožilstvo jo je predlagalo štirikrat. Sicer pa ima obsojeni na dosmrtni zapor po 25 letih možnost pogojnega odpusta, je podatke zbral Večer.