in

Septembra več delovno aktivnih – RTVSLO.si

Tako v mesečni kot v medletni primerjavi se je zvišalo število zaposlenih in samozaposlenih, je danes objavil državni statistični urad.

Število delovno aktivnih je septembra tretji mesec zapored doseglo najvišjo raven, odkar statistični urad spremlja registrske podatke o delovno aktivnem prebivalstvu v Sloveniji, so zapisali v uradu.

Zaposlenih je bilo 809.965 oseb, kar je 0,5 odstotka več kot avgusta in 2,1 odstotka več kot septembra lani. V medletni primerjavi se je najbolj povečalo število zaposlenih v predelovalnih dejavnostih.

Samozaposlenih je bilo 96.469 ljudi oz. 0,3 odstotka več kot avgusta in 2,3 odstotka več kot septembra lani. Medletno je bilo povečanje največje v gradbeništvu.

Število delovno aktivnih žensk se je glede na avgust zvišalo izraziteje, in sicer za približno 2600 (21,1 odstotka od teh je bilo tujih državljank), na nekaj več kot 408.100. Število delovno aktivnih moških se je zvišalo za približno 1800 (38,4 odstotka od teh je bilo tujih državljanov), na nekaj več kot 498.300.

Število delovno aktivnih žensk se je septembra na mesečni ravni najbolj povečalo v izobraževanju (58 odstotkov skupnega povečanja), število delovno aktivnih moških pa v gradbeništvu (24,7 odstotka skupnega povečanja). Število delovno aktivnih moških in žensk se je najizraziteje povečalo v osrednjeslovenski statistični regiji.

Tudi na letni ravni se je zvišalo število obojih, le da v tej primerjavi število delovno aktivnih moških izraziteje (za 2,4 odstotka) kot število delovno aktivnih žensk (za 1,9 odstotka).

Število delovno aktivnih oseb se je septembra na mesečni ravni zmanjšalo v petih, povečalo pa v 15 dejavnostih. Najbolj se je povečalo, kot je za ta mesec tudi običajno, v dejavnosti izobraževanja (za 2,5 odstotka na nekaj več kot 76.200), najbolj zmanjšalo pa v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (za 0,2 odstotka na približno 25.700).

Na letni ravni se je število delovno aktivnih oseb najbolj zvišalo v predelovalnih dejavnostih (za več kot 5900), sledili sta dejavnosti gradbeništvo (3900) ter zdravstvo in socialno varstvo (2900). V petih dejavnostih je bilo število delovno aktivnih nižje kot septembra lani, in sicer v dejavnosti poslovanje z nepremičninami, rudarstvu, kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih, finančnih in zavarovalniških dejavnostih ter v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (v zadnji se je znižalo najbolj, za več kot 700).

Število delovno aktivnih je bilo v tretjem četrtletju za 0,7 odstotka višje kot v drugem četrtletju (moških za 0,9 odstotka, žensk za 0,4 odstotka) in za 1,9 odstotka višje kot v prvem četrtletju (moških za 2,1 odstotka, žensk za 1,7 odstotka). Višje je bilo tudi glede na tretje četrtletje lani, in sicer med moškimi za 2,4 odstotka, med ženskami pa za 1,9 odstotka).