in

SDH v svojem imenu in imenu države delničarjem Petrola predlaga menjavo nadzornika

Foto: BoBo

Slovenski državni holding (SDH), ki je 12,7-odstotni lastnik Petrola, zamenjavo v nadzornem svetu predlaga v svojem imenu in v imenu države, ki je 10,8-odstotna lastnica Petrola.

Zupančičevo zamenjavo predlaga zato, ker je ta predsednik uprave družbe Elektro Ljubljana, v kateri ima SDH večinski delež oz. prevladujoč vpliv, opravljanje obeh funkcij pa ni v skladu z zakonom o SDH-ju, so pojasnili v zahtevi za dopolnitev dnevnega reda skupščine.

Petrol je prek spletne strani Ljubljanske borze objavil nov čistopis dnevnega reda decembrske skupščine. Na njej bodo na zahtevo družb Vizija holding in Vizija holding ena govorili o ugotovitvah vodstva Petrola o nastali škodi zaradi regulacije cen energentov, o povračilu škode s strani Slovenije in Hrvaške ter o vplivu regulacije na poslovanje družbe in skupine v letošnjem in v prihodnjem letu.

Skupščina se bo seznanila še s poročilom nadzornega sveta in uprave Petrola o letošnjem poslovanju hčerinske družbe Geoplin, v kateri ima Petrol 74,34-odstotni lastniški delež.

Poslovanje v negotovih razmerah

Petrol je v ločeni objavi prek spletnih strani Ljubljanske borze zapisal, da poslovanje njegove skupine še vedno poteka v negotovih razmerah energetske krize in državnih intervencij za blažitev njenih posledic tako za prebivalstvo kot tudi za gospodarske subjekte.

Kot so navedli, povračila gospodarske škode in izgubljenega dobička skupine zaradi omejevanja cen pogonskih goriv in ostalih energentov letos v Sloveniji ter na Hrvaškem še vedno niso povsem jasna. To vpliva tako na podajo ocene poslovanja za skupino Petrol do konca leta 2022 kot tudi na pripravo načrta za leto 2023. Zato je družba sprejem poslovnega načrta za prihodnje leto zamaknila v januar prihodnje leto.