in

SDH: DUTB je svoje poslanstvo izpolnila učinkovito

Konec leta 2022 se je zaključilo poslanstvo Družbe za upravljane terjatev bank (DUTB). Vse premoženje ter pravice in obveznosti DUTB so prešle na Slovenski državni holding (SDH). “DUTB svojo nalogo izpolnila učinkovito in nesporno uspešno,” so ob tem zapisali v SDH. Ob tem pa SDH za ministrstvo za finance pripravlja izhodišča za novo strategijo upravljanja premoženja.

Prenos Družbe za upravljane terjatev bank (DUTB) na Slovenski državni holding (SDH) s koncem leta 2022 je bil uspešen. SDH je od DUTB prevzel za okoli pol milijarde evrov premoženja.

SDH je od DUTB prevzel upravljanje treh dodatnih državnih družb. Nekatere od njih pa niso vključene v veljavno strategijo upravljanja državnih naložb, ki je opredeljevala cilje do leta 2020. Na ministrstvu za finance so za Delo povedali, da bodo pripravo nove strategije začeli takoj po praznikih, ko bodo od SDH skladno z zakonom prejeli izhodišča za njeno pripravo. Ta naj bi uredila tudi uporabo državnih nepremičnin za gradnjo najemnih stanovanj.

V SDH so v današnjem sporočilu za javnost izpostavili, da na to, da je DUTB svojo nalogo izpolnila učinkovito in uspešno, kažejo doseženi kriteriji uspešnosti in drugi podatki. Vrednost kapitala DUTB je konec junija 2022 znašala 363,5 milijona evrov. “Ta je že v letu 2021 presegel skupni vložek lastnice DUTB – države in se je lani dodatno povečal,” so izpostavili med dosežki.

Do sredine leta 2022 je t. i. slaba banka presegla načrtovano vrednost prilivov, ki jih je ustvarila več kot 2,14 milijarde evrov, kar predstavlja 103,2 odstotka prenosne vrednosti sredstev, ki so bila nanjo prenesena v okviru sanacije bank. Od ustanovitve je poplačala 1,8 milijarde evrov obveznosti, povezanih s prenesenimi in prevzetimi sredstvi, od leta 2013 do sredine leta 2022 pa tudi 151,7 milijona evrov za obresti. DUTB je imela konec junija 2022 v lasti 502 milijona evrov sredstev in za 100 milijonov evrov obveznosti.

Za DUTB je znašala dosežena ciljna vrednost povprečne letne donosnosti na vloženi kapital s popravki 25 odstotkov, vključujoč čisti dobiček prvega polletja 2022 v višini 31,4 milijona evrov. Stroški poslovanja DUTB so se brez izrednih stroškov v prvem lanskem polletju v primerjavi z enakim obdobjem predlani znižali za štiri odstotke, največ na področjih upravljanja premoženja in stroškov dela.

DUTB je v prvi polovici 2022 sklenila več poslov na področjih prodaje nepremičnin, terjatev in lastniških naložb. “Od 118 primerov z zasledovano strategijo prestrukturiranja jih je zaključila 81, pri šestih se izvajajo izhodni postopki, 26 jih je v fazi aktivne izvedbe. Skupno je obravnavala 644 primerov unovčevanja zavarovanj, pri katerih je delež primerov z zaključenimi aktivnostmi ali aktivnostmi po unovčevanju zavarovanj 72-odstoten,” so navedli.

DUTB je bila ustanovljena z zakonom o ukrepih za krepitev stabilnosti bank, ki je začel veljati ob koncu 2012. V vseh letih obstoja DUTB je bilo v njej zaposlenih 314 sodelavcev. Najvišje število zaposlenih je bilo leta 2016 ob pripojitvi Probanke in Factor banke v likvidaciji, ko je DUTB zaposlovala 220 sodelavcev. Konec leta 2022 je bilo v DUTB še 85 sodelavcev.

Spremljajte N1 na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter

Naložite si našo aplikacijo: na voljo za android in za iOS.