in

Samotestiranje za učence in dijake tudi po 15. novembru prostovoljno

Kljub temu, da so mnogi včerajšnji nastop ministra za zdravje Janeza Poklukarja na novinarski konferenci razumeli, kot da samotestiranje, ki se seli v šolske klopi s 15. novembrom, postaja obvezno, se spreminja le frekvenca in lokacija testiranja. Nič več doma in po novem trikrat tedensko, še vedno pa le prostovoljno.

Za področje vzgoje in izobraževanja večjih novosti po sprejetju novih ukrepov pravzaprav ni. Pouk bo tudi v prihodnjem tednu potekal v šolah in predavalnicah, tudi vrtci bodo delovali kot običajno, so zapisali na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

Covid-19

Samotestiranje v osnovnih in srednjih šolah ter na fakultetah bo v prihodnjem tednu potekalo tako kot pred tem. S 15. novembrom pa se bo povečala frekvenca testiranja na trikrat tedensko, in sicer ne več doma, temveč v osnovni oziroma srednji šoli. Kljub temu, da je bilo moč ministra za zdravje Janeza Poklukarja na petkovi pozno večerni novinarski konferenci razumeti drugače, samotestiranje ostaja prostovoljno.

Izvajali ga bodo tudi otroci in mladostniki, ki so vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ter učenci, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče.

Študenti in udeleženci izobraževanja odraslih v programih, v katerih se pridobi javno veljavna izobrazba, bodo samotestiranje tudi v prihodnje izvajali v izobraževalni instituciji in je obvezno.

Na voljo 15 testov mesečno

Učencem, dijakom in študentom bo od 15. novembra dalje pripadalo mesečno 15 testov HAG za samotestiranje. Pridobijo jih v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja ali po predložitvi potrdila o šolanju in osebnega dokumenta, če je oseba tujec in nima kartice zdravstvenega zavarovanja.

Če je oseba študent, udeleženec izobraževanja odraslih, udeleženec športnih programov ali športno rekreativne dejavnosti, poleg kartice zdravstvenega zavarovanja predloži tudi potrdilo o šolanju in osebni dokument oziroma potrdilo o udeležbi v športnih programih ali športno rekreativni dejavnosti.

Testiranje s testi HAG za samotestiranje izvedejo učenci in dijaki tudi za udeležbo v športnih programih, športno rekreativnih dejavnostih in obšolskih dejavnostih.