in

Predlog uredbe za pripojitev DUTB k SDH konec leta

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) bo prenehala obstajati 31. decembra 2022. Pred tem bo do 15. novembra pripravila revidirano zaključno poročilo na 30. junij 2022, ki bo obračunski dan pripojitve DUTB k SDH, kaže predlog uredbe o pravnem nasledstvu DUTB. SDH bo s pripojitvijo pridobil celotno premoženje ter vse pravice in obveznosti DUTB.

Uredba bo, kot predvideva predlog, ki je objavljen med vladnimi gradivi, podrobneje uredila izvedbo pravnega nasledstva DUTB, in sicer bo to izvedeno kot poenostavljena pripojitev DUTB kot prevzete družbe k Slovenskemu državnemu holdingu kot prevzemni družbi po zakonu o gospodarskih družbah.

SDH bo s pripojitvijo DUTB pridobil celotno premoženje DUTB ter vse pravice in obveznosti DUTB. Za izvedbo pripojitve se bo po tej uredbi med drugim izvedel prilagojen skrbni pravni pregled in pregled drugih področij poslovanja DUTB, v obsegu, kot ga bo predhodno opredelil SDH.

SDH bo tudi izdelal organizacijsko-kadrovsko strukturo pripojitve DUTB. Ta bo do 15. novembra izdelala revidirano zaključno poročilo na 30. junija 2022, ki bo dan obračuna pripojitve. “Glede na to, da DUTB preneha obstajati 31. decembra 2022, mora DUTB pripraviti zaključno poročilo na datum, ki je lahko največ devet mesecev pred vložitvijo predloga za vpis pripojitve v register,” navaja gradivo. Od datuma obračuna pripojitve naprej se bodo dejanja DUTB štela za opravljena za račun SDH. Predlog uredbe predvideva, da lahko DUTB in SDH z ločenim dogovorom uredita način predhodnega potrjevanja določenih aktivnosti in poslov DUTB s strani SDH do izvedbe in vpisa pripojitve v sodni register.

O soglasju k pripojitvi bo odločala vlada kot skupščina DUTB in SDH. Pred tem se bo vlada predvidoma seznanila z letnimi poročili obeh družb za zadnja tri poslovna leta, z revidiranim zaključnim poročilom DUTB, s poročilom SDH za prvo polletje 2022 ter s poročili upravnega odbora DUTB in nadzornega sveta SDH o pregledu pripojitve. DUTB in SDH bosta morala to gradivo ministrstvu za finance predložiti do konca novembra, še predvideva uredba.

Vlada mora po zakonu o ukrepih za krepitev stabilnosti bank, ki je opredelil delovanje DUTB, pravno nasledstvo DUTB podrobneje urediti s podzakonskim aktom po predhodnem poročanju DZ. V DZ je konec septembra že poslala predlog novele zakona o SDH, ki bo po besedah ministra za finance Klemna Boštjančiča zagotovila nemoten prenos in upravljanje premoženja DUTB.

Spremljajte N1 na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter

Naložite si našo aplikacijo: na voljo za android in za iOS.