in

Pogoj za tuje študente nespremenjen: vlada ne podpira novele državnega sveta

Vlada ne podpira predloga novele zakona o tujcih glede izpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje za tuje študente izven držav EU, ki ga je v obravnavo državnemu zboru predložil državni svet. Kot navaja vlada, so morali tuji študenti že pred vladno novelo zakona o tujcih za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje dokazovati zadostna sredstva za preživljanje, tako pogojev za pridobitev dovoljenja njihova novela sploh ni zaostrila, temveč je le spremenila način njihovega izkazovanja.

Vlada ne podpira predloga novele zakona o tujcih glede izpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje za tuje študente izven držav EU, ki ga je v obravnavo državnemu zboru predložil državni svet. Kot poudarja, so določbe veljavnega zakona povsem v skladu s pravom EU, saj omogočajo dejansko preverjanje izpolnjevanja omenjenega pogoja.

Kot so sporočili z urada za komuniciranje sporočili po današnji seji vlade, predlagatelj določbo 44. člena zakona o tujcih spreminja na način, da bi študent iz tretje države dokazoval zadostna sredstva za preživljanje že s pisno izjavo staršev oz. zakonitega zastopnika o tem, da ga bodo v času študija preživljali. S tem spreminja za nekatere sporno novelo, ki je na predlog vlade zaostrila pogoje glede dokazovanja zadostnih sredstev za preživljanje oziroma določbe vrača v stanje pred nedavno sprejeto novelo.

Vlada navaja, da je le spremenila način izkazovanja zadostnih sredstev

A vlada navaja, da so morali tuji študenti že pred vladno novelo zakona o tujcih za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje dokazovati zadostna sredstva za preživljanje, tako pogojev za pridobitev dovoljenja njihova novela sploh ni zaostrila, temveč je le spremenila način njihovega izkazovanja.

Za študente, za katere ne obstaja zakonska dolžnost preživljanja s strani staršev, pa se način izkazovanja pogoja zadostnih sredstev ni spremenil, saj tak tujec že pred novelo zadostnih sredstev ni mogel izkazovati zgolj s pisno izjavo staršev, da ga bodo v času študija preživljali.

Vlada predloga zakona, ki bi ponovno uvedel ureditev, kot je veljala pred novelo zakona o tujcih in ki lahko omogoča tudi morebitne zlorabe pisnih izjav, ne podpira in meni, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo.