in

OKS poziva šport v Sloveniji k striktnemu spoštovanju ukrepov

Bogdan Gabrovec: “Opozarjam, da nespoštovanje predpisanih ukrepov ni sprejemljivo, je neodgovorno in v primeru nadaljnjega neupoštevanja lahko zato upravičeno privede tudi do začasne prepovedi izvajanja športnih dejavnosti.” Foto: www.alesfevzer.com

Po podatkih inšpektorata za šport namreč ugotavljajo, da se vedno ne spoštujejo vsi predpisani ukrepi, so sporočili iz OKS-a.

“Športna sfera je do sedaj že večkrat pokazala, da zmore natančno, dosledno in disciplinirano slediti usmeritvam strokovnjakov na poti do zajezitve epidemije covida-19, zato vas pozivam, da ponovno stopimo skupaj, saj je za ohranitev možnosti športnega udejstvovanja ključnega pomena, da se vsi segmenti športa v teh razmerah obnašamo skrajno odgovorno,” je Gabrovec zapisal v pismu, ki ga je poslal OKS.

Po podatkih inšpektorata za šport so pri nespoštovanju ukrepov problematične športne prireditve s prisotnostjo gledalcev. “Bolj kot se premikamo po tekmovalnih sistemih navzdol na tekmovanja nižje ravni, večkrat je bilo zaznano neupoštevanje predpisanih ukrepov. Ob tem seveda tudi določene večje mednarodne prireditve niso bile izjema,” je navedel predsednik slovenskega olimpijskega gibanja.

Bolj kot se premikamo po tekmovalnih sistemih navzdol na tekmovanja nižje ravni, večkrat je bilo zaznano neupoštevanje predpisanih ukrepov. Ob tem seveda tudi določene večje mednarodne prireditve niso bile izjema.

OKS

“Opozarjam, da nespoštovanje predpisanih ukrepov ni sprejemljivo, je neodgovorno in v primeru nadaljnjega neupoštevanja lahko zato upravičeno privede tudi do začasne prepovedi izvajanja športnih dejavnosti. Zato ponovno pozivam vse udeležence v športu, da se striktno in odgovorno držijo vseh predpisanih ukrepov, nacionalne panožne športne zveze pa, da nudijo svojim osnovnim organizacijam pri tem podporo z obveščanjem in opozarjanjem na morebitne nepravilnosti ter da po potrebi tudi ukrepajo,” je dodal Gabrovec.

Opozoril je, da je treba, če želimo, da se življenje in s tem tudi šport vrne v stare tirnice, preverjati izpolnjevanje PCT pogoja tako udeležencev kot tudi gledalcev. Poskrbeti je treba, da se ohranja predpisana medosebna razdalja in da se nosijo zaščitne maske, da se prezračujejo prostori, razkužujejo roke in se motivira drug drugega za ohranjanje zdravega vadbenega okolja.