in

Ob več zaposlenih več opravljenih delovnih ur, največja rast v gostinstvu

Posamezna oseba je v povprečju opravila enako število ur, skupno število opravljenih ur je bilo večje zaradi več zaposlenih. Število opravljenih ur se je najbolj povečalo v gostinstvu.

“Skupno število opravljenih delovnih ur je bilo višje predvsem zaradi večjega števila zaposlenih oseb,” so v današnji objavi zapisali na statističnem uradu.

V četrtletju je bilo dejansko opravljenih 73,4 odstotka od vseh plačanih ur.

Zaposlena oseba je opravila v povprečju enako število delovnih ur kot v tretjem četrtletju lani. Povprečno mesečno število opravljenih delovnih ur na zaposleno osebo se je v primerjavi s tretjim četrtletjem lani najizraziteje zvišalo v dejavnosti poslovanje z nepremičninami (za 3,4 odstotka), najizraziteje znižalo pa v dejavnostih javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti (za 7,6 odstotka).

Povprečno največ delovnih ur na mesec so opravile osebe, zaposlene v dejavnosti promet in skladiščenje (130), povprečno najmanj pa osebe, zaposlene v dejavnosti izobraževanje (109 ali 14 manj od slovenskega povprečja).

Skupno število opravljenih delovnih ur se je glede na tretje četrtletje lani najbolj zvišalo v dejavnosti gostinstvo, za 8,7 odstotka, in sicer predvsem zaradi večjega števila zaposlenih oseb. Najbolj se je znižalo v dejavnostih javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti (za 7,1 odstotka), predvsem zato, ker je bilo število opravljenih plačanih in neplačanih nadur manjše kot v tretjem četrtletju lani.