in

O čem naj se politika pogovarja v predvolilnih soočenjih?

Staranje prebivalstva, digitalizacija, umetna inteligenca, razogljičenje. Bomo te trende, katerih prve učinke že čutimo, uspeli obrniti sebi v prid? Kdaj in kako se bomo soočili z vprašanjem nizke produktivnosti, makroekonomskimi neravnovesji zaradi visoke zadolženosti, nenazadnje rastočim tveganjem epidemij nalezljivih bolezni (ena od njih nenazadnje že leto in pol pomembno spreminja vse pore našega življenja)? Strokovnjaki različnih področij so na dogodku Združenja Manager razpravljali o tem, kam pluje naša družba in na katera strateška vprašanja bi se morale stranke – ter javnost – osredotočiti v predvolilnem času.