in

Novi generalni sekretar ZDS Miro Smrekar

Novi generalni sekretar je ob tem napovedal povezovanje članov ZDS in delodajalskih organizacij.

“Okolje, v katerem delujejo delodajalci, se v zadnjih letih in še posebej v Sloveniji spreminja zelo hitro. Vsi se moramo znati hitro prilagajati na kratkoročne vplive, a vendarle imeti v očeh dolgoročno stabilnost in trajnostno naravnanost,” je ob nastopu funkcije poudaril Smrekar, ki verjame, da lahko v tem procesu pripomore k iskanju najboljših rešitev.

V sporočilu za javnost, ki so ga posredovali iz ZDS, je spomnil, da je delovanje organizacije spremljal več kot 20 let in da je zadnjih 10 let v njej aktivno sodeloval kot podpredsednik.

“ZDS sestavljate različni člani, tako po panogi kot po velikosti, lastniški strukturi … Ena izmed glavnih odgovornosti ZDS in mene je, da se sliši vsakega člana. Da ima vsak član možnost izraziti svoje prepričanje, potrebe in želje. Zato bom na voljo vsakemu izmed vas, da me kontaktira. V največje veselje mi bo, če vas bom lahko tudi osebno obiskal,” so njegove besede članom citirali v ZDS.

Z angažiranjem vseh članov in delom vseh zaposlenih bo ZDS, tako Smrekar, vodilna delodajalska organizacija, “ki strokovno, argumentirano in transparentno skrbi za vzpodbudno delodajalsko okolje”.

Smrekar je sicer ustanovitelj in direktor podjetja Abaris, ki se ukvarja z varnostjo in zdravjem pri delu.

ZDS deluje od leta 1994, danes pa povezuje več kot 1400 slovenskih podjetij, ki so panožno organizirani v 11 sekcij dejavnosti. Vodstvo ZDS predstavljajo predsednik ZDS, dva podpredsednika ZDS in generalni sekretar. Predsednik je direktor podjteja Boxmark Leather Marjan Trobiš.