in

Interpelacija: “Ravnatelji govorijo o najslabši šolski ministrici”

Poslanci razpravljajo o interpelaciji šolske ministrice Simone Kustec, ki so jo vložile opozicijske LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezani poslanci. Ministrici očitajo slabo pripravo na šolsko leto 2021/22 ter izključevanje stroke in javnosti iz priprave epidemioloških ukrepov. Kustec očitajo še ponižujoč odnos do znanstveno raziskovalne dejavnosti, zapostavljanje visokega šolstva in zanemarjanje športa.

Simona Kustec

Interpelacijo šolske ministrice Simone Kustec so vložile opozicijske LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezani poslanci. Za uspeh interpelacije je potrebnih 46 glasov poslancev, vlagateljice jih imajo skupaj 43. Zato je, kot kaže, uspeh že druge interpelacije zoper Kustec malo verjeten. Nekaj poslancev je svojo odsotnost upravičilo, v poslanskih klopeh danes ne bo vodje poslanske skupine Desus Franca Jurše in poslanca SAB Marka Bandellija ter Aleksandra Reberška iz NSi.

Za razpravo bodo imeli poslanci na voljo 15 ur.

Ministrici Kustec del opozicijskih poslancev očita zanemarjanje priprav na začetek šolskega leta, podcenjujoč in izključujoč odnos do vseh deležnikov na tem področju ter odsotnost rešitev po valu epidemije in ukrepov za odpravo posledic po epidemiji, je navedel prvopodpisani Matej T. Vatovec.

Očitki opozicijskih poslancev ministrici Kustec:

Matej T. Vatovec (Levica): “Vse te pripombe, ki so prihajale od ravnateljev, učiteljev, stroke, govorijo o nesposobnosti, nesposobnosti ustreznega načrtovanja, predvsem pa tudi nesposobnosti komunikacije, sprejemanja kompromisov in iskanja rešitev skupaj s tistimi, ki so v tem šolskem polju udeleženi,” je povedal in še dejal: “Predstavniki ravnateljev in učiteljev govorijo o najslabšem ministru na tem ministrstvu, odkar imamo samostojno Slovenijo.”

Marko Koprivc (SD): ” Zakaj je to pomembno? Ker vse to spremlja tudi gospa Kustec. Formalno imenovana na položaj ministrice za izobraževanje, znanost in šport, ki pa svojo vlogo že dolgo opravlja enako kot češko-slovaški kvizling, Emanuel Moravec, ki je za svoje lastno udobje in nekaj kron višjo plačo izdal svoje ljudi ter na zahtevo nacističnega okupatorja zaprl univerze in do svojega bridkega konca preprečeval upor oblasti, ki je bila pokvarjena in zlobna.”

Aljaž Kovačič (LMŠ): “Ministrica Kustec ni na strani otrok, dijakov in študentov ter njihovega znanja, razvoja ter socializacije. Ministrica Kustec ni na strani učiteljev, profesorjev in ravnateljev, ki so se zaradi nepremešanih in nejasnih odlokov znašli v kaosu in primežu jeznih staršev. Ministrica Kustec ni na strani športa in zdravega načina življenja. Ministrica Kustec tudi ne razume staršev. Ministrica Kustec je povsem brez empatije. Ministrica Kustec v vseh 19 mesecih, odkar se soočamo s covidom-19, ni bila sposobna pripraviti pravočasnega in učinkovitega načrta oziroma nabora ukrepov.”

Maša Kociper (SAB): “Otroci so bili in so še vedno zaradi nastalih razmer v vse večjih stiskah, vse bolj tesnobni, jezni, nestrpni, apatični, anksiozni, depresivni, zatekajo se celo k samomoru. Učenci za učenje od doma porabili več časa, a žal pridobili manj znanja. Med tednom so bili zaradi šole in učenja pred računalnikom tudi po 11 ur in več. Celo šolsko leto in pol so bili v negotovosti, nikoli niso vedeli, kdaj se bodo šolali od doma in kdaj v šoli ter kdaj bodo to informacijo dobili. Ministrica pa naštetih težav ni znala in ne zna nasloviti.”

Janja Sluga (nepovezani poslanci): “Za to se je odločila v času, ko so mladi in otroci najbolj potrebovali podporo sistema, tudi zato, ker je premnogi niso dobili doma. V času, ko je šolanje na domu postalo pravilo namesto izjema. V času, ki je zaznamoval vsakega od nas, mlade pa zaradi omejitev še toliko bolj. V tem času ministrice ni bilo nikjer. Bila je v tujini, dostopna prek videokonferenčnih povezav. Če si lahko dovolim nekaj ironije, ministrico bi lahko – namesto današnje interpelacije – razglasili za pogrešano osebo.”

Kustec se na interpelaciji zagovarja že drugič in je prva ministrica, proti kateri je bila interpelacija vložena dvakrat v istem letu. O prvi so odločali pred pol leta. Takrat je za interpelacijo glasovalo 41 poslancev, proti pa jih je bilo 38.

Ministrica Kustec na interpelacijo odgovarja:

-Kakšne protikoronske ukrepe je sprejelo ministrstvo? Zagotovilo je sredstva za zaščitno opremo in čiščenje zraka, izvajajo se aktivnosti za duševno zdravje. Vzpostavilo je skoraj 200 novih srednješolskih programov, je povedala Simona Kustec.

– Med novo potrjenimi okužbami s koronavirusom je največ osnovnošolcev. S samotestiranjem je bilo odkritih 300 primerov, preprečene so bile številne karantene. V takih razmerah s 700 sodelavci uvajajo in izvajajo ukrepe za varno delo v izobraževanju in športu. Ukrepi se spreminjajo glede na epidemiološko sliko, znanstvena dognanja in spoštovanje ukrepov.

– Financiranje šolstva je na rekordni visoki ravni, ministrstvo investira v osnovne šole in vrtce. Zvišala se je plača zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

– Sprejeta sta bila zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju ter o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Realizirana je bila odločba ustavnega sodišča glede financiranja zasebnih šol. Družine, ki imajo več kot dva otroka, imajo znova brezplačen vrtec za drugega in naslednje otroke.

– Zavračam vse očitke interpelacije. “Politika nima kaj iskati v šolah, šola ni in ne sme biti prostor političnega boja na plečih naših otrok in znanja. Na podlagi vsega navedenega vse očitke interpelacije zavračam, zavračam jih tudi na podlagi dejstva, da kritike mojega dela s strani dela leve opozicije slonijo na mehanizmih, kako žensko utišati, je ne jemati resno, jo poniževati z žaljivkami, ko oziroma če nisi na njihovi pravi strani, še posebej, ko gre za žensko v politiki.”