in

Evropski komisar za pravosodje: Od zadnjega poročila je opazen napredek

Ministrica in komisar med srečanjem v Ljubljani. Foto: BoBo

Reynders, ki je na delovnem obisku pri nas, se je Sloveniji tudi zahvalil za podporo v boju proti agresiji nad Ukrajino od samega začetka.

Prejšnje poročilo o vladavini prava je vsebovalo kar nekaj priporočil za Slovenijo glede pravosodja, v novem poročilu pa bodo ocenili upoštevanje priporočil prejšnjega poročila. Ministrica je komisarju danes predstavila spremembe slovenske zakonodaje od prejšnjega poročila, med drugim novi zakon o zaščiti žvižgačev.

V Sloveniji je po oceni komisarja od zadnjega poročila opazen napredek, in sicer so bile uvedene reforme na področju zakonodaje in dodelitve sredstev. Pri slednjem je po besedah komisarja, ki bo o tem po napovedih več povedal julija, pomembno nameniti več denarja za digitalizacijo pravosodnega sistema, da se lahko sledi spremembam v pravosodju in izkoristijo najboljše prakse. Kot je dejal Reynders, so pomembne tudi investicije v kadrovske vire, kot sta nagrajevanje sodnikov in zaposlovanje novih tožilcev, da bi nadomestili tiste, ki se bodo upokojevali.

Sprememba zakonodaje naj zagotavlja neodvisnost sodnikov

Pri zakonodajni reformi pa je, kot je dejal Reynders, pomembno, da se vse korake opravi v skladu z obstoječimi standardi in da se zagotovi neodvisnost sodstva. “Želimo, da bi sprememba zakonodaje vsebovala varovalke, ki bi zagotovile neodvisnost sodnikov,” je poudaril komisar in dodal, da v komisiji menijo, da obstajajo nekatera tveganja.

Švarc Pipan je dejala, da tudi ministrstvo opozarja na varovalke. Med drugim po njenih besedah ne bi smelo priti do spremembe strukture sodnega sveta, kar je nujno za zagotovitev neodvisnosti sodstva. Odprto je tudi vprašanje preizkusnega mandata. Glede na stališče ministrstva bi bilo bolje, da preizkusnega mandata ne uvedemo, če pa že naj bo čim krajši, da ne bo pretiranega in prepogostega ocenjevanja sodnikov v začetnem delu, je pojasnila Švarc Pipan.

Reynders se je Sloveniji tudi zahvalil za podporo v boju proti agresiji v Ukrajini od samega začetka. Kot je dejal, je Slovenija ena od 16 članic EU, ki že preiskuje vojne zločine v Ukrajini. Ustanovljen je že center za pregon agresije, zdaj se zavzemajo za ustanovitev mednarodnega sodišča.

Po komisarjevem mnenju najboljša možnost ICC

Kar zadeva sodišče za zločine v Ukrajini, bi bila po oceni komisarja najboljša – oz. kot je dejal zlata – rešitev, da bi bilo za pregon ruske agresije v Ukrajini pristojno Mednarodno kazensko sodišče (ICC). Za to rešitev, ki bi bila srednjeročna in dolgoročna, bi bilo treba dopolniti rimski statut, k čemur je Bruselj že pozval države članice. Druga, “srebrna” možnost, bi bila vzpostavitev posebnega sodišča, na katerem bi sodili mednarodni sodniki, kot tretjo, “bronasto” možnost, pa je Reynders omenil hibridno sodišče v Ukrajini z mednarodnimi sodniki, ki bi delovalo v skladu z ukrajinskim pravom.

Tudi Slovenija po besedah ministrice Švarc Pipan ocenjuje, da bi bila najboljša rešitev ICC. Glede ustanovitve posebnega sodišča pa Slovenija še ni sprejela dokončnega stališča, ker še potekajo usklajevanja na mednarodni ravni, je pojasnila ministrica. Če bo tako sodišče ustanovljeno, je po njenih besedah pomembno, da bo pristojno za najširši spekter vojnih zločinov, tudi agresijo. In da bo tlakovalo pot spravi po vojni.

KO,” je še poudaril komisar. Evropska komisija je po njegovih besedah odprta za katero koli rešitev, je pa pomembno nadaljevati s prizadevanji.