in

Evropska komisija potrdila slovensko shemo pomoči za podjetja zaradi visokih cen energije

Foto: EPA

“Komisija je sklenila, da je shema potrebna, primerna in sorazmerna kot odziv na resne motnje v gospodarstvu države članice,” so sporočili iz Bruslja.

Z zakonom o pomoči gospodarstvu zaradi povišanj cen električne energije in zemeljskega plina ter novelo tega zakona je Slovenija 80 milijonov evrov podjetjem namenila za subvencioniranje cen elektrike in zemeljskega plina.

Upravičencem, ki podajo vlogo za enostavno pomoč, torej do 500.000 evrov, je namenjeno povračilo do 50 odstotkov upravičenih stroškov. Podjetja, ki zaprosijo za posebno pomoč ali pomoč za energetsko intenzivna podjetja, pa lahko zaprosijo za do dva milijona evrov, pri čemer je za posebno pomoč omejitev 30 odstotkov upravičenih stroškov, energetsko intenzivna podjetja pa lahko računajo do največ 70 odstotkov upravičenih stroškov.