in

DUTB se bo do konca leta pripojil k SDH-ju

Foto: BoBo

Družba za upravljanje terjatev bank bo prenehala obstajati 31. decembra 2022. Predlog uredbe o pravnem nasledstvu DUTB-ja, ki je objavljen med vladnimi gradivi, predvideva, da bo nasledstvo izvedeno kot poenostavljena pripojitev DUTB-ja kot prevzete družbe k Slovenskemu državnemu holdingu kot prevzemni družbi po zakonu o gospodarskih družbah.

SDH bo s pripojitvijo DUTB-ja pridobil celotno premoženje DUTB-ja ter vse njegove pravice in obveznosti.

Za izvedbo pripojitve se bosta po tej uredbi med drugim izvedla prilagojen skrbni pravni pregled in pregled drugih področij poslovanja DUTB-ja, v obsegu, kot ga bo predhodno opredelil SDH.

SDH bo tudi izdelal organizacijsko-kadrovsko strukturo pripojitve DUTB-ja. Ta bo do 15. novembra izdelal revidirano zaključno poročilo na 30. junija 2022, ki bo dan obračuna pripojitve. “Glede na to, da DUTB preneha obstajati 31. decembra 2022, mora DUTB pripraviti zaključno poročilo na datum, ki je lahko največ devet mesecev pred vložitvijo predloga za vpis pripojitve v register,” navaja gradivo.

Od datuma obračuna pripojitve naprej se bodo dejanja DUTB-ja štela za opravljena za račun SDH-ja. Predlog uredbe predvideva, da lahko DUTB in SDH z ločenim dogovorom uredita način predhodnega potrjevanja SDH-jevih določenih dejavnosti in poslov DUTB-ja do izvedbe in vpisa pripojitve v sodni register.

O soglasju k pripojitvi bo odločala vlada kot skupščina DUTB-ja in SDH-ja. Pred tem se bo vlada predvidoma seznanila z letnimi poročili obeh družb za zadnja tri poslovna leta, z revidiranim zaključnim poročilom DUTB-ja, s poročilom SDH-ja za prvo polletje 2022 ter s poročili upravnega odbora DUTB-ja in nadzornega sveta SDH-ja o pregledu pripojitve. DUTB in SDH bosta morala to gradivo ministrstvu za finance predložiti do konca novembra, še predvideva uredba.

Vlada mora po zakonu o ukrepih za krepitev stabilnosti bank, ki je opredelil delovanje DUTB-ja, pravno nasledstvo DUTB-ja podrobneje urediti s podzakonskim aktom po predhodnem poročanju DZ-ja.

V DZ je konec septembra že poslala predlog novele zakona o SDH-ju, ki bo po besedah ministra za finance Klemna Boštjančiča zagotovila nemoten prenos in upravljanje premoženja DUTB-ja.