in

Drevenšku zaradi trojnega umora dosmrtna zaporna kazen

Svojci in prijatelji umorjenih so zahtevali dosmrtni zapor tudi z demonstracijami pred sodiščem. Foto: BoBo

Obtoženi trojnega umora v Gerečji vasi prvič spregovoril in priznal dejanja

Po družinskem sporu trije mrtvi, policisti odvzeli prostost 35-letnemu moškemu

Silvo Drevenšek je v petek, tik pred sklenitvijo glavne obravnave (povezava desno), priznal, da je na lanski božični večer (povezava levo) v Gerečji vasi vzel življenje nekdanji partnerki, nato pa ob prisotnosti sina še njenima staršema. Dosmrtno zaporno kazen je sodišče izreklo prvič po letu 2008, kar je bila ponovno uvedena.

Tožilstvo je zaradi krutosti in naklepnosti krvavega zločina zanj terjalo dosmrtno zaporno kazen, ki pa je slovenska sodišča od ponovne uvedbe leta 2008 še niso izrekla. Drevenškov zagovornik Andrej Kac je predlogu tožilstva v sklepnih besedah ugovarjal, saj je prepričan, da ni uspelo dokazati oteževalnih okoliščin, ki so ključne pri odmeri kazni.

Sodišče bi moralo po njegovem kot olajševalno okoliščino upoštevati človeško stisko, v kateri je bil obtoženi zaradi izgube družine in se v njej ni znašel. Sodišče je pozval, naj Drevenšku izreče takšno kazen, ki mu bo omogočila vrnitev v družbeno življenje po prestani kazni. Kot je dodal, po njegovem nikakor ni bil namen zakonodajalca, da bi dosmrtno kazen izrekali v takšnih primerih.
Vendar je tožilka Tea Kukovec Belšak od senata kljub temu terjala pet let zapora za kaznivo dejanje zanemarjanja mladoletne osebe, za vsako kaznivo dejanje umora pa po 30 let in izrek enotne dosmrtne zaporne kazni.

To je utemeljila z izredno zavržnostjo načina izvršenih umorov, ki jih je storil v prištevnem stanju le za zato, da bi se umorjenim maščeval, ker ga je partnerka zapustila in pri tem terjala delitev premoženja. Dejanje je celo napovedoval na obletnico vselitve v hišo, kar so potrdile nekatere priče.

Tožilka je posebej poudarila, da glede na očitke pri izreku sodbe ni mogoče upoštevati nobenih olajševalnih okoliščin, tudi ne dejstva, da doslej še ni bil kaznovan.