in

Delničarji NLB bodo o izplačilu drugega dela letošnje dividende odločali decembra

Prvo tranšo dividend v znesku 50 milijonov evrov je banka izplačala 28. junija. Foto: BoBo

Izplačilo 100 milijonov evrov letošnje dividende v dveh delih je uprava največje slovenske banke napovedala že večkrat. Če bo skupščina decembra predlagani sklep potrdila, bo drugi del dividende v vrednosti 2,5 evra bruto na delnico izplačan 20. decembra, in to osebam, ki bodo kot delničarji pri KDD vpisani 19. decembra.

Prvo tranšo dividend v znesku 50 milijonov evrov je banka izplačala 28. junija. Preostalih 358,3 milijona evrov bilančnega dobička banke ob koncu 2021 ostaja nerazporejenega in predstavlja preneseni dobiček.

Delničarji bodo sicer decembra glasovali tudi o politiki prejemkov nadzornikov in članov uprave in se seznanili s prenehanjem mandata članicama nadzornega sveta, predstavnicama delavcev. To sta Janja Žabjek Dolinšek in Bojana Šteblaj. NLB ima sicer po delni privatizaciji prek prve javne ponudbe delnic, dokončani v 2019, razpršeno mednarodno lastništvo. Njene delnice kotirajo na ljubljanski in londonski borzi. Edini delničar, ki presega petodstotni delež v kapitalu, je Evropska banka za obnovo in razvoj. Kontrolni delež 25 odstotkov in eno delnico medtem ohranja država.

Banka, ki jo vodi Blaž Brodnjak, bo v naslednjih tednih objavila tudi podatke po devetmesečnem poslovanju. Skupina NLB, ki deluje na območju nekdanje Jugoslavije, je v prvem polletju ustvarila 287 milijonov evrov dobička po davkih, kar je 105 odstotkov več kot v primerljivem lanskem obdobju. K rasti so največ prispevali pozitivni učinki v zvezi s prevzemom slovenske podružnice Sberbanke, ki je zdaj N Banka. Dobiček matične NLB se je medtem znižal s 77,1 milijona na 66,9 milijona evrov.