in

Cene v nebo: kvadratni meter stanovanja v Ljubljani že 3.250 evrov

Nepremičnine se še naprej dražijo in dosegajo rekordne vrednosti. Za kvadratni meter rabljenega stanovanja je treba v Ljubljani odšteti že 3.250 evrov, še bolj kot v glavnem mestu pa se dražijo stanovanja drugod po državi. V primerjavi z letom 2015 so rabljena stanovanja že za več kot polovico dražja. Večina novih stanovanj pa se kljub rekordnim cenam proda, še preden so zgrajena.

Geodetska uprava (Gurs) je izdala poročilo za prvo polovico letošnjega leta. V njem med drugim ugotavljajo, da so cene stanovanjskih nepremičnin v tem obdobju občutno poskočile in v prvi polovici leta dosegle novo rekordno raven. Srednja cena rabljenega stanovanja je v Sloveniji dosegla mejo 2.000 evrov na kvadratni meter (lani je ta znašala 1.750 evrov na kvadratni meter).

Rabljena stanovanja so se v zadnjih letih močno podražila

Kot so zapisali na Gursu, je v Sloveniji vse od leta 2015, ko so se cene začele ponovno dvigati, prisoten stalen in močan trend rasti cen stanovanjskih nepremičnin in zemljišč za njihovo gradnjo. Daleč največ so zrasle cene stanovanj v večstanovanjskih stavbah.

Garaže, garaža

“Cene rabljenih stanovanj so bile na ravni države v prvem polletju 2021 v primerjavi s prvim polletjem 2015 že za več kot polovico višje, najbolj pa so poskočile prav v prvi polovici letošnjega leta,” so dodali.

V obdobju do leta 2018 je bila skokovita rast cen predvsem posledica izredne rasti cen stanovanj v glavnem mestu, nato pa nadpovprečne rasti cen v ostalih največjih mestih, v širši okolici Ljubljane in v letoviških krajih.

Cene vseh vrst stanovanjskih hiš so rasle počasneje kot cene stanovanj, tako da so bile na ravni države v prvem polletju letošnjega leta v primerjavi s prvim polletjem 2015 višje za več kot tretjino. Tudi cene hiš so najbolj poskočile prav letos, v zadnjih dveh polletjih pa so njihove cene rastle celo hitreje kot cene stanovanj.

Nepremičnine se prodajo, še preden so zgrajene

Povsod po Sloveniji pa ponudba novih stanovanj, kljub temu da na trg postopoma prihaja vse več novogradenj, še vedno zaostaja za povpraševanjem. Kot ocenjujejo na Gursu, zaustavitve cen rasti nepremičnin ni pričakovati, dokler ponudba novih stanovanj ne bo presegla povpraševanja in se ne bo čas njihove prodaje bistveno podaljšal oziroma dokler se ne bodo začele kopičiti zaloge neprodanih stanovanj. Zaenkrat se večina novozgrajenih stanovanj v največjih mestih in turističnih krajih kljub rekordnim cenam še vedno proda, preden so zgrajena.

Stanovanja so najdražja v Ljubljani in na Obali

Poročilo za prvo polovico letošnjega leta kaže, da so cene še vedno najvišje v Ljubljani. Srednja cena rabljenega stanovanja (t. i. mediana) je v glavnem mestu v drugi polovici leta 2020 prvič v zgodovini presegla 3.000 evrov na kvadratni meter, v prvi polovici letošnjega leta pa je že krepko nad to mejo in znaša 3.250 evrov na kvadratni meter, kaže poročilo.

Razgled na deževno Ljubljano
Foto : Žiga Živulovič jr./BOBO

Kot ugotavljajo na Gursu, se je večina stanovanj sicer prodala po ceni med 2.800 in 3.700 evri za kvadratni meter.

V prvih šestih mesecih letošnjega leta je po do zdaj evidentiranih podatkih najvišjo relativno ceno, prek 7.200 evrov na kvadratni meter uporabne površine, doseglo stanovanje v novem vila bloku na Viču. To stanovanje je bilo tudi absolutno najdražje, saj je kupec zanj skupaj s parkirnim prostorom odštel okoli 850 tisoč evrov.

Relativno najdražje rabljeno stanovanje je bilo prodano v centru Ljubljane za skoraj 6.800 evrov na kvadratni meter, absolutno najdražje pa za Bežigradom za 570 tisoč evrov.

Za prikaz cen nepremičnin so na Gursu uporabili mediano (srednja cena, od katere je bilo 50 odstotkov cen za določeno vrsto nepremičnin v obravnavanem obdobju višjih, 50 odstotkov cen pa nižjih) in razpon cen med 25. in 75. percentilom, v katerem je bilo 50 odstotkov vseh cen za določeno vrsto nepremičnine v obravnavanem obdobju (25 odstotkov cen je bilo nižjih od 25. percentila in 25 odstotkov cen višjih od 75. percentila).

Za Ljubljano po ravni cen sledi Obala, kjer je bila srednja cena rabljenega stanovanja 2.700 evrov na kvadratni meter. Cene stanovanj so bile v povprečju tu od 15 do 20 odstotkov nižje kot v glavnem mestu. Večina rabljenih stanovanj je bila prodana po ceni od 2.300 do 3.100 evrov na kvadratni meter. Najvišjo relativno ceno na območju Obale je dosegel trisobni apartma v Luciji, in sicer skoraj 5.300 evrov na kvadratni meter. Najvišjo absolutno ceno pa 140 kvadratnih metrov velik apartma v Portorožu, ki je bil prodan za 530 tisoč evrov.

cene

Na račun ene najvišjih rasti cen v zadnjih letih pa po cenah sledi območje Kranja z ožjo okolico. Srednja cena rabljenega stanovanja je tam v prvih šestih mesecih presegla 2.500 evrov na kvadratni meter. Večina stanovanj je bila prodana po ceni med 2.250 in 2.800 evrov na kvadratni meter. Cene stanovanj so bile v povprečju od 20 do 25 odstotkov nižje kot v glavnem mestu. Najvišjo pogodbeno ceno – skoraj 220 tisoč evrov, je doseglo 40 let staro štirisobno stanovanje, relativno najdražja pa je bila garsonjera v 50 let starem bloku, ki je bila prodana za okoli 4.200 evrov na kvadratni meter.

Tudi v okolici Ljubljane so cene visoke

Podobne pa so tudi cene v večjih krajih v okolici Ljubljane. V Severni in Južni okolici Ljubljane (ki med drugim vključujeta Domžale, Kamnik, Medvode, Grosuplje, Vrhniko, Logatec …) je bila v prvi polovici letošnjega leta srednja cena rabljenega stanovanja enaka in je znašala 2.500 evrov na kvadratni meter. Večina stanovanj je bila prodana po ceni med 2.150 in 3.000 evrov na kvadratni meter.

Najvišjo absolutno ceno na tem območju – 280 tisoč evrov, je doseglo petsobno stanovanje v Trzinu, najvišjo relativno ceno – skoraj 4.500 evrov na kvadratni meter, pa enosobno stanovanje v Domžalah.

Najvišjo absolutno ceno na območju Južne okolice Ljubljane – 350 tisoč evrov je doseglo stanovanje na Lavrici, s 110 kvadratnimi metri uporabne površine in garažo, najvišjo relativno ceno pa dvosobno stanovanje v dvanajst let starem bloku, prav tako na Lavrici, ki je bilo prodano za okoli 4.100 evrov na kvadratni meter.

V Mariboru in Celju so stanovanja nekoliko cenješa

V Mariboru in Celju so cene stanovanj za okoli 20 odstotkov pod slovenskim povprečjem oziroma so več kot polovico nižje kot v Ljubljani. V Mariboru je v prvih šestih mesecih srednja cena rabljenega stanovanja v Mariboru znašala 1.550 evrov na kvadratni meter, v Celju pa 1.600 evrov na kvadratni meter. V obeh mestih se je večina stanovanj prodala po ceni med 1.350 in 1.800 evrov na kvadratni meter, piše v poročilu Gursa.

mesto Maribor
Foto : PROFIMEDIA

Najvišjo absolutno ceno – okoli 315 tisoč evrov, je v Mariboru doseglo stanovanje v središču mesta, s skoraj 140 kvadratnimi metri uporabne površine in garažo. Relativno najdražje je bilo skoraj 100 kvadratnih metrov veliko stanovanje na Taboru, ki je bilo prodano za 2.600 evrov na kvadratni meter.

V Celju so najvišje cene v prvi polovici letošnjega leta dosegala stanovanja v središču mesta. Najvišja absolutna cena je bila 230 tisoč evrov, in sicer za novo štirisobno stanovanje s parkirnimi prostori v stavbi. Najvišje relativne cene so dosegla nova stanovanja v novogradnji, ki so se prodala po cenah več kot 2.900 evrov na kvadratni meter za najmanjša stanovanja in okoli 2.700 evrov na kvadratni meter za največja. Tudi rabljeno stanovanje je doseglo najvišjo relativno ceno v središču Celja, in sicer 2.700 evrov na kvadratni meter za garsonjero v bloku iz šestdesetih let.

Po marčevski oživitvi nepremičninskega trga smo bili priča pospešeni rasti cen stanovanj in hiš. V prvem polletju 2021 so se tako v primerjavi z drugim polletjem leta 2020 cene stanovanjskih nepremičnin zvišale za okoli 8 odstotkov, kar je pomenilo najvišjo polletno rast cen od časov pred krizo nepremičninskega trga leta 2008. Na rekordno rast cen stanovanjskih nepremičnin v prvi polovici letošnjega leta je vplivala predvsem rekordna rast cen stanovanj v večstanovanjskih stavbah v največjih mestih, z izjemo Ljubljane. Cene stanovanj na Obali oziroma v Kopru, Kranju, Celju in Mariboru so poskočile za 10 do 12 odstotkov. V Ljubljani je bila rast cen stanovanj v prvi polovici letošnjega leta »le« okoli 6-odstotna. V Ljubljani so sicer cene stanovanj rekordno zrasle leta 2018 (15 odstotkov na letni ravni), piše v poročilu Gursa.