in

ZSSS se je zaradi neurejenega postopka za prijavo poklicnih boleznih obrnila na ILO

Ni namreč sprejela ustreznega predpisa, po katerem bi bilo mogoče prijavljati veliko večino poklicnih bolezni. Njihovo preprečevanje je zato neučinkovito in nesistematično, so navedli.

Slovenija je konvencijo Mednarodne organizacije dela (ILO) o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju iz leta 1981 ratificirala leta 1992, a vse od takrat še nima v praksi delujočega predpisa, ki bi uredil postopek za prijavljanje poklicnih bolezni. Edina izjema je od leta 1997 postopek za prijavljanje azbestnih poklicnih bolezni, je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) zapisala v pritožbi.

Slovenija sicer ima nekaj zakonov, ki naslavljajo varstvo in zdravje pri delu, tako zakone o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter o varnosti in zdravju pri delu. Vendar pa noben ne določa postopka, ki ga zveza pogreša. V skladu s pokojninskim zakonom poklicne bolezni in dela, na katerih se pojavljajo te bolezni, pogoje, ob katerih se štejejo za poklicne bolezni, in postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicnih bolezni določi minister, pristojen za zdravje. A do tega po besedah zveze še ni prišlo.

Spomnili so, da resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu od leta 2018 do leta 2027 prav tako določa, da je treba pripraviti nov predpis, ki bo uredil postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicne bolezni.

Zveza se je odločila za pritožbo na ILO po tem, ko je predstavnik ministrstva za zdravje sredi septembra sporočil, da priprava takšnega predpisa zaradi prezaposlenosti kadra do konca leta 2023 ni predvidena.

V ZSSS so v pritožbi poudarili, da so problematiko večkrat izpostavili na Ekonomsko-socialnem svetu. Vendar pa se vlada ni ustrezno odzvala na njihove pozive.

Predsednica ZSSS Lidija Jerkič se je pred letošnjim praznikom dela zavzela za varnejše zaposlitve in spregovorila tudi o vprašanju poklicnih bolezni. “Ker to področje ni urejeno, nam po nepotrebnem umirajo ljudje. Če ne vemo, kaj je treba preprečevati, potem tudi ne vemo, kako,” je opomnila.