in

Za volitve v evropski parlament več zanimanja kot pred petimi leti

Na volitvah prihodnje leto bomo v Sloveniji prvič izvolili devet poslancev, saj je Evropski parlament septembra 2023 potrdil 15 novih sedežev, med katerimi je bil eden dodeljen Sloveniji. Foto: Reuters

Za evropske volitve, ki bodo potekale med 6. in 9. junijem 2024, je tokrat zanimanje med državljani EU-ja večje kot pol leta pred zadnjimi volitvami pred petimi leti. Tokrat se zanje zanima 57 odstotkov vseh vprašanih, konec leta 2018 pa se je za volitve, ki so potekale maja 2019, zanimalo 51 odstotkov vprašanih.

Med vprašanimi v Sloveniji ta delež letos znaša 48 odstotkov, kar je pet odstotnih točk več kot pred petimi leti. Na vprašanje, ali bi odšli na volitve, če bi bile prihodnji teden, je 57 odstotkov sodelujočih odgovorilo, da bi verjetno volili.

Konec leta 2018 jih je tako odgovorilo 47 odstotkov, evropskih volitev maja 2019 pa se je nato v Sloveniji udeležilo 28,9 odstotka volilnih upravičencev.

V celotnem EU-ju je delež precej večji, saj bi na volitve odšlo 68 odstotkov vprašanih. Jeseni 2018 jih je tako odgovorilo 59 odstotkov, udeležba na volitvah pa je znašala 50,6 odstotka.

Večina vprašanih se zaveda vpliva EU-ja na njihovo življenje – tako jih meni 70 odstotkov, kar je podobno kot v junija objavljeni anketi, ki so jo opravili marca. V Sloveniji ta delež znaša 80 odstotkov, potem ko je junija 77.

Boj proti revščini in za javno zdravstvo

Državljani želijo, da bi Evropski parlament na prvo mesto postavil boj proti revščini in družbeni izključenosti (36 odstotkov). Sledijo javno zdravje (34 odstotkov), boj proti podnebnim spremembam (29 odstotkov) ter podpora gospodarstvu in ustvarjanje novih delovnih mest (29 odstotkov).

Anketirani v Sloveniji so na prvo mesto postavili javno zdravje (48 odstotkov). Sledita boj proti revščini in socialni izključenosti (35 odstotkov) ter podpora gospodarstvu in ustvarjanje novih delovnih mest (31 odstotkov).

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je pozdravila izsledke javnomnenjske raziskave. “Rezultati so zelo spodbudni in podpirajo naše napore za povečanje udeležbe, ki je pomembna, saj demokracije ne smemo jemati kot nekaj samoumevnega. Z oddajo glasu junija 2024 jo zaščitimo in ohranimo,” je povedala.

Jesensko raziskavo Eurobarometer 2023 je med 25. septembrom in 19. oktobrom za Evropski parlament izvedlo podjetje Verian. V 27 državah članicah so opravili 26.523 intervjujev, v Sloveniji sta sodelovala 1002 anketiranca.