in

Za novega predsednika ustavnega sodišča izvoljen Matej Accetto

Ustavno sodišče je na današnji upravni seji za novega predsednika ustavnega sodišča izvolilo dr. Mateja Accetta. Funkcijo predsednika bo nastopil 19. decembra, na njej pa bo zamenjal dosedanjega predsednika dr. Rajka Kneza.

Ustavno sodišče je na današnji upravni seji izvolilo novega predsednika ustavnega sodišča.

Funkcijo bo z 19. decembrom prevzel ustavni sodnik prof. dr. Matej Accetto, na njej pa bo zamenjal dosedanjega predsednika prof. dr. Rajka Kneza, ki je funkcijo predsednika ustavnega sodišča nastopil 19. decembra 2018.

Accetto je funkcijo ustavnega sodnika nastopil 27. marca 2017, za tem pa je 28. septembra 2019 nastopil funkcijo podpredsednika ustavnega sodišča.

Predsednika ustavnega sodišča izvolijo ustavni sodniki izmed sebe s tajnim glasovanjem za dobo treh let. Volitve morajo biti opravljene pred iztekom mandata prejšnjega predsednika ustavnega sodišča.

Accetto je leta 2006 doktoriral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 2001 pa je pridobil naziv LL.M. (Master of Laws) na Pravni fakulteti Univerze Harvard v ZDA.

Pri svojem delu je sodeloval v več domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih, ki so se posvečali različnim vprašanjem temeljnih pravic, (ustavno)sodnega varstva in državljanstva, je razvidno s spletne strani ustavnega sodišča.

Oznake