in

Vlada za evropska delegirana tožilca začasno predlaga Oštirja in Frank Eler

Vlada za evropska delegirana tožilca začasno predlaga kandidata državnotožilskega sveta Mateja Oštirja in Tanjo Frank Eler. Predlog pa je glede na sklep vlade začasen, dokler ne bodo uspešno zaključili nacionalnega dela postopka imenovanja kandidatov.

Vlada je na današnji seji sprejela sklep, da se je seznanila z dosedanjim postopkom imenovanja dveh evropskih delegiranih tožilcev, in ugotovila, da ni bil zaključen v skladu zakonom o državnem tožilstvu, ker da ni bilo vloženo zadostno število kandidatur. Zakon predvideva vsaj tri kandidature.

Ker Slovenija zaradi postopka imenovanja dveh evropskih delegiranih tožilcev zamuja pri posredovanju predloga kandidatov Evropskemu javnemu tožilstvu (EPPO), in ker bi zaradi tega za državo lahko nastala občutna škoda, vlada oba kandidata, ki sta vložila kandidaturi na javni poziv, in ju je državnotožilski svet (DTS) predlagal v imenovanje, predlaga v imenovanje za čas, dokler ne bo uspešno zaključen nacionalni del postopka imenovanja kandidatov.

Vlada oba omenjena predloga pošlje Evropskemu javnemu tožilstvu, so zapisali v sporočilu za javnost. Delegirana evropska tožilca sicer uradno na podlagi predloga sodelujoče države imenuje kolegij Evropskega javnega tožilstva.

“Z vidika Slovenije je zadeva tako zaključena,” je vladni sklep za N1 pojasnil redni profesor za evropsko pravo na Novi univerzi Matej Avbelj. “Vlada je svojo pristojnost seznanitve izpolnila, zdaj pa je na vrsti EPPO, da v skladu z relevantno uredbo kandidata potrdi ali pa ne,” je dejal.

Kandidata oktobra, da vlada zavlačuje

DTS je vladi za evropska delegirana tožilca predlagal tožilca Mateja Oštirja in Tanjo Frank Eler, vlada pa je 27. maja postopek razveljavila. Kandidata sta zato na upravno sodišče vložila dve tožbi.

Upravno sodišče je v oktobra vladni sklep o razveljavitvi odpravilo ter vladi naložilo, naj odloča ponovno in da naj tokrat odločitev obrazloži. Vlada pa je kasneje sporočila, da tega ne more storiti in da bo objavila novi, še tretji poziv k vložitvi kandidatur.

“Dejstvo, da se je vlada zavestno odločila, da ne bo spoštovala pravnomočne sodbe, za naju predstavlja ravnanje v nasprotju s temeljnimi načeli pravne države in delitve oblasti,” sta v skupnem sporočilu oktobra zapisala Oštir in Frank Eler. “Takšna odločitev vlade, ki si očitno ne želi imenovanja delegiranih evropskih tožilcev, pomeni nadaljnje zavlačevanje pod pretvezo reševanja situacije,” sta dodala.