in

Vlada v načrt razvojnih programov uvrstila štiri nove projekte

Gre za industrijsko-poslovni objekt Hermi 4, nakup nove linije za polnjenje Dana, nabavo nove tehnološke opreme Arex in širitev zmogljivosti podjetja Podkrižnik, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Pri Hermi 4 gre za postavitev novega industrijsko-poslovnega objekta, ki bo v industrijski coni v Celju. Naložba, ki je skupaj vredna 6,5 milijona evrov, zajema projektiranje in komunalni prispevek, gradnjo, opremljanje nove poslovne enote s stroji in opremo. Država jo bo podprla s subvencijo za upravičene stroške naložbe v opredmetena osnovna sredstva do skupne vrednosti 875.000 evrov, pri čemer se letos izplača največ do 755.435 evrov, prihodnje leto pa preostanek.

Podjetje Dana bo z načrtovano naložbo nabavilo linijo za polnjenje v steklenice in pločevinke ter prilagodilo opremo za lažji zamašek na PET-plastenkah. V okviru projekta nameravajo ustvariti 20 novih zaposlitev, in sicer po pet letos in v 2022, po štiri v letih 2024 in 2025 ter dve v letu 2026. Ocenjena vrednost projekta znaša 4,7 milijona evrov, državna pomoč znaša 1,2 milijona evrov, od tega 564.540 evrov letos in 601.157 evrov prihodnje leto.

Naložba v nabavo nove tehnološke opreme Arex bo izvedena v Šentjerneju in se nanaša na širitev zmogljivosti družbe. Z njo bodo izboljšali tehnološko opremljenost, ekološke in delovne razmere poslovanja z vidika optimizacije proizvodnje linkov, razširili proizvodni program na lastne razvite produkte z večjo dodano vrednostjo, povečali delež izdelkov, namenjenih za izvoz, ter zagotovili 12 novih delovnih mest do vključno leta 2023. Ocenjena vrednost upravičenih stroškov projekta znaša 3,5 milijona evrov, vrednost financiranja gospodarskega ministrstva pa 872.028 evrov.

Podjetje Podkrižnik bo s širitvijo proizvodnih in razvojnih zmogljivosti, ki so se začele izvajati že v začetku letošnjega leta in naj bi jih končali do konca leta 2022, zagotovilo ohranjanje delovnih mest in 20 dodatnih zaposlitev, od tega osem v letošnjem letu, po tri v letih 2022, 2023, 2024 in 2025. Družba bo naložbo sofinancirala z državno pomočjo v vrednosti 840.000 evrov, od tega 642.323 evrov letos in 197.677 evrov prihodnje leto, preostanek v vrednosti 1,7 milijona evrov pa bo krila iz lastnih sredstev.