in

V sojenju Jankoviću glede parkirišč v Stožicah na vrsti priče

Foto: BoBo

Specializirano državno tožilstvo je, kot je bilo napovedano na prejšnji obravnavi 23. novembra, podalo svoj predlog glede tega, ali naj se dokazni predlogi izvedejo neposredno na obravnavi ali naj se obe strani z njimi seznanita z branjem. Zagovorniki obtoženih so povedali, da so predlog tožilstva dobili šele v ponedeljek in ga zaradi zasedenosti niso mogli proučiti do današnjega nadaljevanja obravnave.

Rok niti ni bil določen, dogovorjeno je bilo, da se pošlje do naslednje obravnave. To smo korektno poslali in napisali, kar je bilo dogovorjeno,” je o očitkih glede poznega pošiljanja predloga v izjavi medijem po obravnavi dejala tožilka Blanka Žgajnar.

Obramba je vztrajala pri tem, da se zaslišijo vse priče, tudi tiste, ki so bile že zaslišane v preiskavi, zagovorniki nekaterih obdolženih pa so vztrajali tudi pri tem, da se vse listine v sodnem spisu preberejo na obravnavi.

Dodatno so med drugim predlagali zaslišanje uslužbenca NLB-ja, ki je bil pristojen za kreditno pogodbo družbi Grep za gradnjo centra Stožice. Po zaslišanju te priče pa želijo, da se zasliši tudi odgovorna oseba v tej banki.

Sodišče nobenega dokaznega predloga ni zavrnilo. Med drugim je tudi sprejelo predlog obrambe z zadnje obravnave, da se imenuje izvedenca gradbene in izvedenca ekonomske stroke. Zagovornik obtoženega Zlatka Srake iz nekdanje družbe Grep je predlagal izvedenca gradbene stroke, da bi povedal, ali je bil objekt avgusta 2010 dokončan, in ekonomske stroke, da bi povedal, ali lahko družba z omejeno odgovornostjo prepusti svoje premoženje brez odmene (oz. ali je bila nameravana oddaja parkirišč upravičena).

Tožilstvo namreč trdi, da so obdolženi v vlogi ministrstvu za šolstvo za sofinanciranje projekta napačno navedli, da je bil objekt že dokončan (obramba trdi, da se je objekt gradil na ključ in je bil dokončan, sicer ne bi dobil uporabnega dovoljenja; tožilstvo pa trdi, da stanje še ni bilo zemljiškoknjižno urejeno), ter da je Grep občinskim podjetjem parkirišča oddal le zato, da bi izpolnjeval pogoje za pridobitev bančnega posojila.

Glavna obravnava se bo nadaljevala 20. januarja z zaslišanjem prič.

Zlorabe uradnega položaja, goljufije…

Obtožnica ljubljanskega župana Jankovića bremeni kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, goljufije na škodo EU-ja ter preslepitve pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, so povedali na specializiranem državnem tožilstvu.

Za zlorabo položaja, če je storilec sebi ali drugemu pridobil in je hotel pridobiti veliko protipravno premoženjsko korist (kar očita tožilstvo), je zagrožena zaporna kazen od enega do osmih let, za goljufijo na škodo EU-ja v primeru velike premoženjske škode prav tako zaporna kazen od enega do osmih let, za preslepitev pri pridobitvi posojila pa denarna kazen ali zapor do treh let.

Soobtoženim – nekdanjemu direktorju Zavoda Tivoli Romanu Jakiču, nekdanjemu direktorju Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice Samu Lozeju, Urošu Ogrinu in Zlatku Sraki iz družbe Grep, ki je gradila center Stožice, Marku Kolencu iz občinskega oddelka za šport in direktorju projekta gradnje športnega parka Stožice Andreju Lavriču – pa obtožnica očita, da so pomagali pri omenjenih kaznivih dejanjih.

Tožilstvo očita sklenitev pogodbe med občino in Grepom za najem 2500 parkirnih mest v okviru centra Stožice za okoli 1,8 milijona evrov na leto, s čimer naj bi Grepu omogočili, da je izpolnjeval pogoje bank za pridobitev prve in druge tranše posojila v skupni vrednosti 87,9 milijona evrov. Tožilstvo trdi, da nobeno od občinskih podjetij toliko parkirnih mest ni potrebovalo in da je bil namen le, da bi Grep izpolnjeval pogoje bank.

Obtožnica očita tudi, da je Janković v zahtevi takratnemu ministrstvu za šolstvo in šport leta 2010 za sofinanciranje večnamenske dvorane in stadiona – občina je prejela 9,4 milijona evrov, od tega nekaj manj kot osem milijonov evropskih sredstev in 1,4 milijona evrov sredstev državnega proračuna – lažno zatrjeval, da so stroški ustrezno evidentirani, da je naložba v stadion zaključena in da so bila vsa dela na stadionu opravljena.

Obdolženi vse očitke zavračajo.