in

Ukom nakazal STA sredstva za prve štiri mesece letos

Vladni urad za komuniciranje (Ukom) je v sredo STA nakazal 676.000 evrov. Gre za plačilo zahtevkov za opravljeno javno službo agencije od januarja do aprila letos, je sporočilo vodstvo STA.

Ukom je nadomestilo plačal skladno z določbami sedmega protikoronskega zakona (PKP 7), ki je določil, da mora Ukom Slovenski tiskovni agenciji (STA) plačati nadomestilo za javno službo v skladu s sprejetim poslovnim načrtom družbe, in to ne glede na to, ali je med Ukomom in STA sklenjena pogodba ali ne.

V skladu z letošnjim poslovnim načrtom STA so bili stroški javne službe predvideni v višini 169.000 evrov mesečno, zato je STA skladno s PKP7 in zakonom o STA Ukomu za omenjene mesece tudi izdala zahtevek za plačilo nadomestila v tej višini. A je Ukom zahtevke zavrnil, STA pa se je obrnila na sodišče s postopki izvršbe.

Tik pred pričakovano odločitvijo prvostopenjskega sodišča o zahtevkih za te štiri mesece pa sta direktorja STA in Ukoma, Igor Kadunc in Uroš Urbanija, prišla do sklenitve pogodbe o opravljanju in financiranju javne službe za november in december, ob tem pa se tudi dogovorila glede načina poravnave zapadlih obveznosti.

Ukom se je tako zavezal, da bo plačal zahtevke za obdobje januar–april, kar se je nato realiziralo s sodno poravnavo, po kateri je moral Ukom nakazati STA 676.000 evrov, medtem ko se je STA odrekla zamudnim obrestim.

Kot je še pojasnilo vodstvo STA, so v teku postopki tudi za poplačilo treh terjatev do Ukoma v višini 507.000 evrov, ki jih je STA prodala, da si je zagotovila likvidnostna sredstva. Zahteve za poplačilo terjatev bi se lahko namreč vrnile na STA, če v pol leta kupcem sredstev ne bi uspelo izterjati od dolžnika, torej Ukoma.

Foto : Vlada/TWITTER

“Državno odvetništvo je podalo predlog poravnave in kupci so ponudbo sprejeli. Tako se je STA rešila morebitnega poplačila, če kupci ne bi bili poplačani s strani Ukoma,” je pojasnil v. d. direktorja STA Kadunc in dodal, da je zaveza Ukoma ob podpisu pogodbe med STA in Ukomom za leto 2021 izpolnjena.

STA je poleg omenjenih 676.000 evrov dobila plačanih tudi nekaj več kot 140.000 evrov za avgust, in sicer v skladu s konec junija uveljavljeno vladno uredbo o opravljanju javne službe, ki predvideva nov način obračunavanja javne službe, in sicer plačilo na kos. Z omenjenimi sredstvi se bo STA sicer vsaj začasno izognila stečaju, ki ji je grozil zaradi neplačevanja javne službe. Sredstva iz tega naslova so namreč vsa leta predstavljala približno polovico vseh prihodkov agencije.

Vodstvi se bosta pogajali o pogodbi za prihodnje leto

Pred vodstvom STA in Ukoma so sedaj pogajanja o pogodbi za prihodnje leto, pri čemer je Kadunc že nakazal, da si želi spremembo nekaterih pogojev, na katere je sicer pristal pri pogodbi za meseca november in december. Sporna je predvsem brezplačna objava in možnost poobjave fotografij, saj s tako ponudbo STA pomembno posega na trg fotografskih storitev v državi.