in

Specializirano tožilstvo: Veselinovič na STA ni zlorabil položaja

Specializirano državno tožilstvo je zavrglo ovadbo zaradi zlorabe položaja zoper nekdanjega direktorja STA Bojana Veselinoviča. Ugotovilo je, da Veselinoviču ni moč očitati poslovne nezvestobe do STA, ki naj bi jo izkazal s sklenitvijo kompenzacijske pogodbe s časopisno družbo Dnevnik.

Specializirano državno tožilstvo je zavrglo ovadbo zaradi zlorabe položaja, ki jo je član nadzornega sveta STA Radovan Cerjak podal proti zdaj že nekdanjemu direktorju STA Bojanu Veselinoviču zaradi kompenzacijske pogodbe z Dnevnikom.

Kot je razvidno iz sklepa tožilstva, ki ga je pridobila STA, je Cerjak marca podal naznanilo suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Veselinovič naj bi po navedbah Cerjaka položaj zlorabil s tem, ko je s časopisno družbo Dnevnik sklenil pogodbo o kompenzaciji.

Šlo je za pogodbo iz februarja 2012, ki Dnevniku omogoča uporabo fotografij, od česar pa se večji del zneska kompenzira z objavami oglasnih sporočil družbe STA v spletnih in tiskanih edicijah družbe Dnevnik. K pogodbi so se sklepali tudi aneksi, Cerjak pa je v naznanilu zatrjeval, da vrednost neupravičenih kompenzacij v več letih znaša 216.000 evrov. Veselinoviču je očital obračunavanje nerazumnega popusta Dnevniku, s čimer naj bi družbi STA povzročil premoženjsko škodo, Dnevniku pa korist.

Tožilstvo je naznanilo štelo kot kazensko ovadbo, ki pa jo je v zvezi z avgustovskim poročilom Nacionalnega preiskovalnega urada zavrglo.

Stroški oglaševanja bremenili le tržni del STA

Kot piše v sklepu, so preiskovalci v predkazenskem postopku med drugim pregledali dve pogodbi STA z Dnevnikom in ugotovili, da spadata na področje tržnih dejavnosti STA in da stroški oglaševanja bremenijo izključno tržni del STA in ne njene javne službe. Ugotovili so, da Veselinovič ni obračunal nesorazmernega popusta, ampak so bile obveznosti Dnevnika kompenzirane z oglaševanjem.

Ugotovili so tudi, da ima STA oglaševalske pogodbe sklenjene tudi z nekaterimi drugimi tiskanimi in radijskimi mediji, denimo s Primorskimi novicami, Radiom Ognjišče in drugimi komercialnimi radii, in da je oglaševanje STA za njeno tržno dejavnost izjemnega pomena, saj z njo ustvarijo približno polovico svojih prihodkov, prepoznavnost STA pa je potrebna tudi zaradi prijave in pridobivanje sredstev na evropskih razpisih.

Ugotovili so tudi, da so oglasi bili objavljeni, nato pa so bile te storitve skladno s pogodbo kompenzirane. In dodali, da ima STA kot gospodarska družba v okviru tržne dejavnosti ustavno zagotovljeno pravico prosto izbirati poslovne partnerje in to, kdaj in kje bodo oglaševali svoje tržne storitve. “Izbira določenega poslovnega partnerja torej še ne pomeni favoriziranja tega partnerja”, kar je Cerjak tudi očital Veselinoviču, “še manj pa zlorabo položaja v družbi”.

Veselinovič čaka tudi na odziv pristojnih organov odvetniške zbornice

Veselinovič je zavrženje ovadbe o zlorabi položaja pri kompenzacijski pogodbi z Dnevnikom pričakoval, saj “seveda ni šlo za nikakršno kaznivo dejanje”. “Gre za še en padli kegelj tistih, ki so brezobzirno pametovali z zvezi z mojimi domnevnimi naglavnimi grehi med vodenjem STA v preteklem desetletju,” je zapisal.

“Več kot o okoriščanju, zlorabi položaja in zaupanja, do česar po ugotovitvah SDT ni prišlo, njihova odločitev pove o ravnanju ovaditelja,” je še zapisal v odzivu za STA. Pojasnil je, da je imel nadzornik Cerjak, tako kot drugi člani, vse možnosti, da bi vpogledal v vse, ne le v pogodbo z Dnevnikom. “Namesto tega je pred meseci, za razliko od drugih članov protipravno odtujil omenjeno pogodbo in z njo v aktovki odkorakal s takratne seje nadzornega sveta in o ‘škodljivosti’ pogodbe tudi javno govoril,” je spomnil Veselinovič.

Dodal je, da zaradi teh Cerjakovih ravnanj na podlagi prijave čaka tudi na odziv pristojnih organov odvetniške zbornice, “ali je ravnanje njihovega člana g. Cerjaka v skladu z odvetniškim kodeksom”. Drugi nadzorniki STA ne v pogodbah z Dnevnikom ne v drugih pregledanih tržnih pogodbah niso ugotovili nobenih nepravilnosti, je dodal in hkrati izrazil prepričanje, da bo nadzorni svet STA odigral tvorno vlogo tudi pri reševanju aktualne problematike STA po tistem, ko je njeno vodenje prevzel Kadunc.

“Legitimna poslovna odločitev ovadenega”

“Upoštevaje navedeno je torej ugotoviti, da je pri odločitvi za oglaševanje v tiskanih medijih družbe Dnevnik ter njenih spletnih straneh šlo za legitimno poslovno odločitev ovadenega Veselinoviča, zato mu v zvezi z izbiro družbe Dnevnik kot poslovnega partnerja za oglaševanje tržne dejavnosti ni moč očitati zlorabe položaja,” so navedli preiskovalci in zavrnili Cerjakove trditve, da STA od oglaševanja ni imela koristi. Ugotavljajo celo nedvomno učinkovitost spletnega oglaševanja.

Tudi finančnega toka od STA k Dnevniku ni bilo, bil pa je v obratni smeri, torej od Dnevnika k STA, in sicer za plačilo tržnih storitev – razširjenih novic in fotografij.

Na podlagi dokazov tožilstvo tako zaključi, da Veselinoviču ni moč očitati poslovne nezvestobe do družbe STA. Pridobljeni dokazi pa brez dvoma kažejo na to, da s sklenitvijo pogodb ni ravnal v nasprotju z interesi družbe in ni podan sum, da bi z njihovo realizacijo zlorabil svoj položaj, so zapisali v sklep, ki nosi datum s konca oktobra.

Preiskovalci NPU so Dnevnik obiskali maja, STA pa junija. Tedaj so predstavnikom STA povedali, da zbirajo informacije na podlagi dveh prijav: prijave Cerjaka, pa tudi anonimne prijave proti Cerjaku, da je kopijo pogodbe, označeno kot poslovna skrivnost, nepooblaščeno odnesel s seje nadzornega sveta.