in

Šolanje na daljavo po kakovosti neprimerljivo s poukom v šoli

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter vladi priporočil, naj se možnost šolanja na daljavo uporabi le v skrajni sili, saj nesorazmerno prizadene ranljive skupine otrok in mladostnikov, po kakovosti pa je neprimerljivo s poukom v šoli.

Zagovornik načela enakosti je ministrstvu za šolstvo in vladi priporočil, naj možnost zaprtja šol za vse uporabita le v skrajni sili.

Kot je ocenil zagovornik Miha Lobnik, je imelo zaprtje šol negativne posledice še posebej za ranljive skupine otrok in mladostnikov. Država jih je v njihovih ustavnih pravicah bistveno bolj omejila kot primerljive skupine, s čimer je posegla v njihovo pravico do šolanja in izobrazbe. Ukrepi pa so v primerjavi z drugimi prebivalci nesorazmerno prizadeli tudi starše in skrbnike šolajočih se otrok, ki so morali prevzeti skrb za izvajanje šolanja na daljavo.

V postopku ocene diskriminatornosti je tako ugotovil, da je šolanje na daljavo po kakovosti neprimerljivo s poukom v šoli. “Šola namreč poleg podajanja znanja zagotavlja tudi vzgojo, socializacijo in socialno oskrbo, organizirano športno vadbo, krožke, varno okolje, za otroke in mladostnike iz socialno šibkih skupin pa tudi topel obrok,” je izpostavil.

Niso vsi imeli primernih pripomočkov in razmer

Na podlagi odzivov šol, ki jih je v postopku prosil za podatke, je ocenil, da je imelo šolanje na daljavo še posebej negativen učinek na ranljive skupine otrok in mladostnikov na podlagi njihovega premoženjskega stanja, invalidnosti, rase ali etničnega porekla, narodnosti, državljanstva, jezika, družbenega položaja in tudi kraja bivanja. Vsi namreč niso imeli primernih pripomočkov in razmer, da bi lahko enako dobro osvojili snov, kot bi jo v šoli, je poudaril.

Obenem je priporočil, da se ukrepi za obvladovanje širjenja novega koronavirusa sprejemajo ob aktivnem sodelovanju in maksimalnem upoštevanju epidemiološke, pedagoške, psihološke in pedopsihiatrične stroke.

Zaradi slabšanja epidemioloških razmer bo vlada s sredo uvedla obvezno samotestiranje na novi koronavirus v šolah. Starši ali skrbniki bodo za učence podali predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju samotestiranja. Tistim učencem in dijakom, ki se ne bodo samotestirali, pa bodo začasno prepovedali zbiranje v šoli in se bodo izobraževali na daljavo.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec pa poudarja, da je edini način, da šola ostane varen prostor in da bo lahko še naprej odprta, da učenke in učenci obvezno nosijo zaščitno masko in upoštevajo priporočila epidemiološke stroke ter da se obvezno samotestirajo.