in

Sodišče bo v sporu med T-2 in državo odločilo predvidoma v 30 dneh

Foto: BoBo

Potem ko poskus mirne rešitve spora ni bil uspešen, T-2 in njegovi lastniki od države pred sodiščem terjajo odškodnino zaradi škode, povzročene zaradi domnevno napačnih odločitev sodišč glede stečaja družbe. Država odškodninski zahtevek prereka.

Sodnica Dida Volk je na naroku povedala, da zaslišanj prič, kar je predlagala tožeča stran, ne bo, ter narok zaključila in napovedala izdajo odločitve. Če bo z njo ugodila zahtevku, bo izdala vmesno sodbo, če ga bo zavrnila, bo zadeva končana, je dejala. Kdaj bo odločila, ni mogla napovedati; zadevi bo namenila “dovolj časa”, je dejala, bo pa odločitev znana predvidoma v 30 dneh.

Predlogi za stečaj T-2 so se začeli pojavljati leta 2009. Družba je pristala v prisilni poravnavi, sledili so začetki in prekinitve stečaja. Za stečaj se je zavzemala zlasti Družba za upravljanje terjatev bank, ki je bila prepričana, da bo ta omogočil boljše poplačilo terjatev do družbe. Družba Garnol, 98,06-odstotna družbenica T-2, pa je vztrajala, da razlogov za stečaj ni, saj da je družba solventna.

Ustavno sodišče je glede stečaja odločalo dvakrat. Leta 2015 je razveljavilo sklep višjega sodišča, ker da je bila T-2 kršena pravica do enakega varstva pravic in enakega pravnega položaja družbenikov. Višje sodišče je nato v ponovljenem postopku leta 2016 ponovno začelo stečaj nad T-2, vrhovno sodišče je istega leta zahtevo za varstvo zakonitosti zavrnilo kot neutemeljeno.

Družba Garnol je vložila novo ustavno pritožbo. Ustavno sodišče je leta 2016 do končne odločitve začasno zadržalo izvajanje stečaja, nato pa leta 2017 ponovno razveljavilo sklep Višjega sodišča v Ljubljani iz leta 2016 o začetku stečajnega postopka, tako da so se vsi sodni postopki, povezani s stečajem T-2, dokončno zaključili.