in

Slovenija z največjo mesečno rastjo gradbeništva v EU

Največjo rast na mesečni ravni je imela Slovenija, bila je 8,5-odstotna.

Do septembrske rasti prihaja po padcu v avgustu. Takrat je območje evra na mesečni ravni beležilo 1,4-odstotni padec in na letni ravni 2,6-odstotnega, v območju EU pa se je obseg gradbenih del tako na mesečni kot letni ravni skrčil za 1,8 odstotka.

Septembra se je v območju z evrom obseg del v mesečni primerjavi na gradbenih inženirskih objektih povečal za 2,6 odstotka, na stavbah pa za 0,9 odstotka. V EU je bila rast 2,0- oz. 1,2-odstotna.

Med članicami, za katere so bili na voljo podatki, so največje mesečne rasti beležile Slovenija (+8,5 odstotka), Švedska (+6,0 odstotka) in Madžarska (+4,1 odstotka). Največje padce so imele Romunija (-4,9 odstotka), Slovaška (-3,8 odstotka) in Poljska (-1,9 odstotka).

Na letni ravni pa se je obseg del septembra v območju z evrom na gradbenih inženirskih objektih povečal za 1,8 odstotka in na stavbah za 1,5 odstotka. V EU je bila rast 2,3- oz. 1,5-odstotna.

Največje rasti so imele Madžarska (+14,3 odstotka), Finska (+6,0 odstotka) in Poljska (+4,3 odstotka), največje padce pa Romunija (-14,2 odstotka), Španija (-7,2 odstotka) in Slovaška (-1,6 odstotka). Slovenija je imela na letni ravni 0,7-odstotno rast obsega gradbenih del.