in

SD podprl predlog za pitno vodo v Anhovem

SD je k proračunoma za leti 2022 in 2023 vložil dopolnili, s katerima bi občini Kanal ob Soči zagotovili dodatna sredstva, vsako leto po 800.000 evrov, za gradnjo dveh vodovodov, ki bi omogočila priklop vseh občanov v občini Kanal ob Soči na javno vodovodno omrežje. Pobudo za gradnjo enega so dali v Gibanju za pitno vodo.

V Gibanju za pitno vodo so ta teden vse poslance zaprosili, naj podprejo dopolnilo, s katerim bi v proračunih za leti 2022 in 2023 zagotovili 1,2 milijona evrov za gradnjo neodvisnega vira pitne vode s povezavo na vodovodni sistem Mrzlek. Zagnali so tudi spletno peticijo za čim večjo podporo tega predloga vseh državljanov.

V SD so predlog podprli. “Državna sredstva bi pripomogla k hitrejši izvedbi projektov, ki jih občina že izvaja za ureditev vodovodne infrastrukture,” so zapisali v sporočilu za javnost. Prepričani so, da občina potrebuje sredstva za gradnjo alternativnega vodnega vira oziroma priklopa na novi vodni vir Mrzlek, za katerega že pripravlja dokumentacijo, nima pa vseh, približno 1,2 milijona evrov sredstev, kolikor je ocenjena vrednost projekta.

Z danes vloženima dopolniloma želijo v SD pomagati tudi pri gradnji vodovoda za občanke in občane, ki vodovoda sploh nimajo. “Na območju občine namreč v razpršenih hribovitih naseljih živi še približno 500 ljudi, ki nimajo priključka na vodovodno omrežje, za svojo oskrbo pa uporabljajo kapnico ali manjša vodna zajetja,” so poudarili.

Za prihodnja leta je občina pripravila dva projekta, za katera že ima gradben dovoljenji, nima pa še zagotovljenih finančnih sredstev. “Gre za vodovoda Ilovica v dolžini 4,5 kilometra, ki je ocenjen na 1,2 milijona evrov, in Koprivišče v dolžini približno dveh kilometrov, ki je ocenjen na 472.000 evrov,” so zapisali v SD in dodali, da bi gradnja obeh omogočila priklop vseh občanov na javno vodovodno omrežje.