in

Ribič: Za mojo razrešitvijo stoji minister Vrtovec. Vrtovec: Očitki so iz trte izviti.

Razrešeni direktor Elektra Ljubljana Andrej Ribič je v izjavi za javnost pojasnil okoliščine. Foto: Zajem zaslona

“Ukaz je prišel od zgoraj. Prepričan sem, da je za tem minister Vrtovec, kajti pred nekaj tedni v Hrastniku na odprtju sončne elektrarne je dejal, da se bodo morali stari direktorji posloviti, druga stvar pa je, da sem izvedel, da je sektor za energetiko prevzela stranka NSi,” je v izjavi za javnost v Ljubljani svojo razrešitev pojasnil Andrej Ribič, ki ga je vladajoča politika odstavila s čela Elektra Ljubljana.

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec po Ribičevih besedah tako že izvaja napovedano kadrovsko čistko med “starimi direktorji”. O razlogu za tako hitro razrešitev pa je dejal, da je prihodnji teden skupščina družbe Gen-I, na kateri, tako Ribič, želi minister s svojimi sodelavci Elektru Ljubljana odvzeti glasovalne pravice. “Kot veste, se odloča o usodi Roberta Goloba (predsednik uprave družbe Gen-I, op. n.),” je dodal.

Po poročanju medijev namreč tudi predsednik uprave Gen-I Golob nima podpore politike. Nadzorniki imajo sicer na seji, ki bo predvidoma danes, sklep o Golobovem ponovnem imenovanju. Po poročanju portala 24ur.com pa bi bil lahko ob svoj stolček v tem tednu tudi direktor Holdinga Slovenske elektrarne.

Ribič: Nadzorni svet nasprotuje sam sebi

“Zapis nadzornega sveta, da odloča o moji krivdni razrešitvi, hkrati pa mi ponuja sporazum, je kontradiktoren in po mojem mnenju za nadzornike tudi kazniv. Če sem kriv, bi me morali brez pogajanj razrešiti takoj,” je poudaril Ribič.

Pred kratkim razrešeni prvi mož Elektra Ljubljana o zahtevi vladajoče stranke

“Uradno dokumenta o svoji razrešitvi nimam, slišal pa sem, da se navezuje na naše lastništvo v družbi Gen-I. Moje osnovno načelo vseskozi je bilo prepričanje, ki je bilo podkrepljeno s pravnimi mnenji in mnenjem republiške neodvisne agencije za energijo, da ni regulatornega pogoja, s katerim bi lahko družba Gen-I uveljavila nakupno opcijo. Zakaj je to pomembno? Ker je vrednost naše naložbe bistveno večja od omenjene opcije, zato sem uporabil vsa pravna sredstva, da bi zavaroval našo naložbo,” je pojasnil Ribič, da je tako preprečil oškodovanje Elektra Ljubljana in malih delničarjev.

“Ob takem položaju in dejstvu, da je kupnina, ki jo je bil Gen-I dolžan plačati ob uveljavitvi opcije, več milijonov nižja od dejanske vrednosti poslovnih deležev, sem bil dolžan uporabiti vsa pravna sredstva,” je v pismu predsedniku nadzornega sveta Elektra Ljubljana Božidarju Godnjavcu zapisal Ribič.

“Mojo razrešitev so napovedovali že dolgo. Na skupščini poleti sem povedal, da prihajajo pritiski od SDH-ja. Takrat so rekli, če ne bom poslušen, če ne bom uresničil opcije, da se lahko zgodi, da bom predčasno razrešen, to se je zdaj zgodilo,” je še pojasnil v izjavi za javnost.

Ribič: Želeli so, da odstopim iz osebnih razlogov

Po njegovih besedah se je razrešitev dolgo napovedovala. Da gre za politično odločitev, po Ribičevih pojasnilih dokazuje dejstvo, da je bil 18. oktobra povabljen v DZ, v prostore stranke SDS, kamor ga je povabil sekretar omenjene stranke Borut Dolanc, ki mu je ponudil dogovor o predčasni razrešitvi z mesta predsednika uprave.

“Bil je telefonski klic, da bi se gospod rad z mano sestal, dogovorila sva se, da prideva v poslanske prostore SDS-a. Pogovore je vodil sekretar stranke (Borut Dolanc, op. n.) sam. Ponudil mi je sporazum o predčasnem prenehanju moje funkcije, ta sporazum pa ni vseboval niti pravic, ki jih imam s pogodbo o zaposlitvi, tako da absolutno zame ni bil sprejemljiv. Dal sem predlog, da bi vso stvar lahko speljali bistveno bolj človeško in poslovno normalno, se dogovorili, da novi nadzorni svet izbere novega direktorja, jaz mu predam posle in se po novem letu normalno umaknem, ker to ni bilo sprejemljivo, sem tudi jaz vztrajal,” je opisal, kako je potekal sestanek v poslanski pisarni stranke SDS, kjer mu je sekretar stranke predlagal, naj odstopi.

“Nisem mogel sprejeti odstopa predvsem zaradi tega, ker ko sem prišel na to mesto pred 11 leti, je bila družba v razsulu, v njej je bil direktor prav iz te opcije, ki me zdaj ruši,” je še povedal Ribič in dodal, da štiri mesece in pol pred iztekom mandata ni mogel “odstopiti iz osebnih razlogov”, kot so mu predlagali.

“Naj še opozorim, da je pred nekaj dnevi minister Vrtovec povedal, da v njegovem sektorju ni političnih zamenjav, ni političnega kadrovanja, jaz prihajam iz njegovega sektorja in na žalost nisem edini, ki se mu to dogaja, tako da sami presodite o vsem tem,” je sklenil. Povedal je tudi, da za razrešitev ne vidi prav nobenih razlogov.

Kdo bo naslednik?

Kdo bo njegov naslednik, Ribič ne ve. “Govori se, da pride nekdo z Vizjakovega ministrstva, ne vem. Predvidevam, da bo najprej treba spremeniti statut, da bo lahko tisti, ki pride, izpolnjeval pogoje. Med drugim se tudi to lahko zgodi,” je dejal.

16.06

Vrtovec: Očitki o političnem kadrovanju so iz trte izviti

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Foto: BoBo/Borut Živulović

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Foto: BoBo/Borut Živulović

“Kot minister za infrastrukturo nimam nobene možnosti vplivati na kadrovanje v državnih podjetjih,” je v odzivu na očitke dejal minister Jernej Vrtovec.

Ministrstvo za infrastrukturo, pod katerega spada tudi področje energetike, po Vrtovčevih pojasnilih skrbi za zakonodajo in vsebino področja. “Za kadrovanja, imenovanja … so pristojne druge institucije,” je bil jasen v izjavi za medije.

“Ne vem, od kod in kako so nastale te obtožbe, to ni vprašanje zame, ampak za nekoga drugega,” je komentiral minister.

Kot je pojasnil, izjava iz Hrastnika izhaja iz tega, da nekateri postopki v tej državi, zlasti pri obnovljivih virih energije, stojijo in čakajo na dovoljenje tudi več kot 10 mesecev. “Izjava je nastala na podlagi tega, da moramo biti hitrejši pri določenih projektih, ki jih imamo v odnosu do obnovljivih virov energije in da morajo biti pri tem proaktivne tudi družbe v državni lasti,” je poudaril Vrtovec.

Na vprašanje, ali je bil zadovoljen z Ribičevim delom, je odvrnil, da kot minister tega ne more presojati. “Za to sta odgovorna nadzorni svet in Slovenski državni holding, mi skrbimo za zakonodajo,” je ponovil.

O Ribičevem sestanku v prostorih poslanske skupine SDS-a v DZ-ju, kamor ga je, kot je dejal zdaj razrešeni direktor, povabil sekretar omenjene stranke Borut Dolanc in mu ponudil dogovor o predčasni razrešitvi z mesta predsednika uprave, Vrtovec ne ve ničesar.

“Ne poznam primera, videl sem ga objavljenega na televiziji. To ni vprašanje zame, tega primera ne poznam, če bi poznal vsebino, bi lahko komentiral,” je dejal. Po Vrtovčevih besedah na ministrstvu za infrastrukturo z ekipo delajo zelo dobro, vlagajo potrebno zakonodajo, vsi očitki o političnem kadrovanju pa so iz trte zviti.

SDS: Očitki o Ribičevi politični razrešitvi brez pomena

 Foto: BoBo

Foto: BoBo

Očitek, da je šlo v primeru razrešenega predsednika uprave Elektra Ljubljana Andreja Ribiča za politično razrešitev, je po oceni SDS-a, so zapisali v odzivu za MMC. Kadrujejo lahko le SDS in pristojni nadzorni sveti. “Iz tega razloga so kakršne koli špekulacije o vsebini zasebnih pogovorov irelevantne in brez teže.”

“Kot veste, generalni sekretarji strank nimajo zakonsko opredeljenih pravic imenovanja kadrov v družbah, v katerih je država lastnica oz. zgolj vpletena v lastniško strukturo družbe,” so v se odzvali na Ribičeve navedbe o Dolancu.

Kadrovske menjave v družbah, v katerih je država lastnica oz. je vpletena v lastniško strukturo, so po oceni SDS pogosto označene kot politične, ne glede na strokovnost (ali pomanjkanje le-te) in gospodarsko vizijo imenovanih ali razrešenih kadrov.

SDH: Ribič zavaja javnost

Foto: BoBo

Foto: BoBo

“Andrej Ribič enostransko, zavajajoče in poenostavljeno javnosti predstavlja zapletene večstranske civilnopravne in korporacijske odnose,” je v odzivu na Ribiča zapisal Slovenski državni holding (SDH). Ribič je namreč kot predsednik uprave Elektro Ljubljana že v letu 2018 sklenil pravne posle, s katerimi je ustanovil enostranska opcijska upravičenja v korist družbe GEN energija na 25-odstotnem deležu, ki ga ima Elektro Ljubljana v GEN-EL v smislu zagotavljanja zavez družbenikov družbe GEN-EL k javno zasebnem partnerstvu, kjer sta uravnoteženo (50 : 50) zastopana državni in zasebni kapital. Vsi ti pravni posli so določali način uveljavitve opcijskih upravičenj ter tudi ceno in bili odobreni tudi od pristojnih organov družbe Elektro Ljubljana, so zapisali.

GEN energija je navedeno opcijo junija 2021 uveljavila in v skladu s pogodbo opcijskemu zavezancu Elektru Ljubljani nakazala dogovorjeno kupnino. V zvezi z navedeno realizacijo opcije (za katero je pogodbo sklenila prav Elektro Ljubljana) je Elektro Ljubljana sprožila sodni postopek. Isti delež, glede katerega je opcijo unovčila GEN energija in o katerem teče sodni postopek, je Elektro Ljubljana ponudil na trgu.

24. marca 2021 je vodstvo Elektra Ljubljana na sestanku med drugim predstavilo poročilo o oceni vrednosti četrtinskega deleža v GEN EL. SDH je opozoril na zaveze, ki jih je Elektro Ljubljana sam prevzel s sklenitvijo opcijske pogodbe z GEN energijo. Dodatno je tudi s sklenitvijo družbene pogodbe v GEN EL družbi GEN energija priznal predkupno pravico za svoj četrtinski delež v družbi GEN EL. SDH je posebej poudaril, da je naloga družbe, da ravna gospodarno in z vso ustrezno skrbnostjo.

“Ne na navedenem ne na katerem koli drugem srečanju pa SDH ali njegovi zaposleni niso izražali nikakršnih navodil, kar navaja g. Ribič v svojih izjavah. Ponovno tudi poudarjamo, da SDH do nedavnega ni bil seznanjen z začetim postopkom prodaje 75-odstotnega deleža v GEN EL, ki ga izvaja Elektro Ljubljana skupaj z GEN-I,” piše v sporočilu za javnost.

SDH je še poudaril, da se nadzorni svet v delo uprave ne vmešava, Ribič pa po mnenju holdinga zavaja javnost.

Očitki Ribiču in Golobu

Ribiču in Golobu sicer očitajo, da naj bi brez vednosti nadzornega sveta Gen Energije, SDH-ja in nadzornikov Elektra Ljubljana sklenila pogodbo o prodaji 75 odstotkov družbe Gen-EL, ki je polovična lastnica Gen-I.

V Gen-I so že pred časom pojasnili, da razpolagajo samo s 50-odstotnim poslovnim deležem v Gen-EL, kar izhaja tudi iz pogodbe o svetovanju, podpisane s KPMG-jem. Postopek prodaje sicer predvideva dve fazi, pri čemer je prva, ki se konča predvidoma 12. novembra, namenjena ocenjevanju zanimanja za investiranje v “posredno lastništvo Gen-I in pridobitvi indikativnih tržnih vrednosti naložb družbenikov ter je v celoti nezavezujoča za prodajalce. Tako omogoča lastnikom predčasno prekinitev postopka brez posebnega razloga”.

V Gen-I so pojasnili, da iskanje potencialnih zainteresiranih investitorjev v poslovne deleže Gen-I v družbi Gen-EL sledi strateškemu cilju in je vključeno tudi v načrt letošnjega poslovanja, ki sta ga potrdila tako skupščina kot nadzorni svet. “Tudi v poslovnem načrtu za leto 2022, ki smo ga posredovali upravi Gen Energije in SDH-ja na začetku septembra, je dezinvesticija te naložbe jasno in natančno opredeljena. Po našem vedenju uprava SDH-ja na to temo ni imela nobenih zadržkov niti vprašanj,” so navedli v Gen-I.

Dodali so tudi, da uprava posla tudi ne more zaključiti brez številnih predhodnih soglasij družbenikov Gen-EL, skupščine Gen-I, nadzornega sveta Gen Energije in uprave SDH-ja. Zato so bili deležniki v predhodnih fazah sproti obveščeni o poteku postopkov, tudi trenutna faza zbiranja nezavezujočih ponudb predvideva usklajevanje z vsemi deležniki, zagotavljajo v Gen-I in dodajajo, da usklajevanja še niso mogla potekati, ker zbiranje ponudb še ni končano.