in

Ravnatelje skrbi, kako bo jutri. ZPMS staršem: Ne puščajte otrok pred vrati šol

Ravnateljice in ravnatelji osnovnih šol z zaskrbljenostjo pričakujejo jutrišnji dan, ko bodo začeli izvajati obvezno samotestiranje na koronavirus. Čeprav so starši, ki samotestiranja ne dovolijo, v manjšini, je njihov upor dobil veliko pozornosti. Šolnike skrbi, da bodo v šolo prišli tudi otroci, katerih starši ne dovolijo samotestiranja, saj jim odlok začasno prepoveduje zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. V Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) starše pozivajo, naj otrok ne puščajo pred vrati šol. Ministrstvo za izobraževanje je sicer pred začetkom obveznega samotestiranja učencev v šolah slednjim poslalo dodatna pojasnila.

Samotestiranje je predvideno praviloma ob ponedeljkih, sredah in petkih. Organizacija samotestiranja glede časa in kraja pa je v pristojnosti šole, ki “naj izvedbo prilagodijo na način, ki bo zanje najbolj optimalen”. Kot pa svetuje ministrstvo za izobraževanje, bi bilo najbolje izvesti samotestiranje pred začetkom pouka oz. ob začetku pouka z namenom čim večje omejitve stikov s potencialno okuženimi učenci.

Odlok pri samotestiranju otrok v šoli ne predvideva sodelovanja staršev, in sicer ne glede na starost učencev. Kot pa v dodatnih pojasnilih navajajo na ministrstvu, lahko šola izjemoma dovoli sodelovanje staršev pri izvajanju samotestiranja učencev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja.

Šole zaradi samotestiranja ne vzpostavljajo nove evidence z osebnimi podatki učencev, ki se samotestirajo. Zaradi morebitnega inšpekcijskega nadzora pa mora šola zagotoviti podatek o številu samotestiranih na določen dan ter izkazati, na kakšen način šola sicer preverja izpolnjevanje pogoja PCT. Inšpektorat RS za šolstvo in šport namreč vse zavode seznanja, da bo na dnevni ravni izvajal redne nadzore v zvezi z izvajanjem ukrepov za preprečevanje širjenja covida-19.

Kako ravnati v primeru, če starši ne podpišejo soglasja?

Ministrstvo je pojasnilo tudi, kako naj šole ravnajo v primerih, če bodo v šolo prišli otroci brez soglasja njihovih staršev za samotestiranje. Po navedbah ministrstva šola tudi tem učencem “zagotovi varno okolje, ki poleg preprečevanja okužbe preprečuje tudi povečanje stiske in stresa učencev”, starše pa pozove, da nemudoma pridejo po svoje otroke. Šola o tem obvesti tudi center za socialno delo. Odgovornost staršev pa je, da organizirajo odhod otroka domov, so zapisali.

Če pa učenec pozabi prinesti podpisano soglasje staršev, lahko ti podajo tudi ustno soglasje, učenec pa naslednji dan prinese pisno soglasje.

Sicer pa šola starše, ki izrazijo nesoglasje, obvesti, da se njihov otrok do nadaljnjega izobražuje na daljavo, ker zanj velja prepoved zbiranja v prostorih šole. Če bo na šoli ugotovljeno, da je zaradi množičnega nestrinjanja z ukrepom obveznega samotestiranja nemogoče organizirati izvedbo pouka v prostorih šole, ravnatelj predlaga prehod na model BC2, torej na izobraževanje celotne šole na daljavo.

Foto : PROFIMEDIA

Stroka upora staršev ne razume

Ne šolska ne pediatrična stroka upora staršev, ki nasprotujejo obveznemu samotestiranju otrok v šoli, pravzaprav ne razumeta. Sogovorniki se strinjajo, da so tudi najmlajši ob navodilih učiteljev sposobni izvesti samotestiranje. Sekcija za primarno pediatrijo je včeraj objavila posnetek, na katerem si sedemletnik brez težav vzame bris in izvede test. Predsednik sekcije Denis Baš je ob tem poudaril, da obvezno samotestiranje ni namenjeno temu, da bi kogarkoli želeli izločiti, ampak temu, da v času, ko je v družbi ogromno okužb in bolnišnice pokajo po šivih, šole ostanejo odprte.

DTS oddelek covid-19
PCT potrdilo

Tudi ravnatelj Osnovne šole Prežihovega Voranca v Ljubljani Marjan Gorup se strinja: “Po izkušnji z zapiranjem šol smo se kot družba zavezali, da bomo naredili vse, da šole ostanejo odprte, zdaj, ko imamo ukrepe, s katerimi naj bi to zagotovili, pa so težave.” Seveda je k temu pripomogel način sprejemanja odločitev, ki je izrazito neempatičen, dodaja sogovornik.

Zaradi strahu staršev, ki ravnateljem tudi grozijo s kazenskimi postopki, so ljubljanski ravnatelji ministrici Simoni Kustec sicer predlagali, da bi za prvo triado dovolili samotestiranje na domu. Gorup je poudaril, da s skupnim predlogom želijo “vzpostaviti odnos med šolo in starši na podlagi zaupanja”.

Na njihovi šoli jutri sicer ne pričakujejo večjih težav, saj imajo v nekaterih razredih zbrana že vsa soglasja za samotestiranje učencev, še pravi ravnatelj.

Starše je v več dopisih pozval k razumnosti, strpnosti in dobronamernosti. “Spoštujem vaše individualne poglede na cepljenje, samotestiranje pa ni tako invaziven poseg v človeka, da bi pretehtal dober namen preprečevanja širjenja svetovne epidemije covid-19,” je zapisal v enem od njih.

Upajo, da starši otrok brez soglasij ne bodo pošiljali v šolo

Organizacija samotestiranja in s tem povezanih izzivov ostaja v pristojnosti šol, zato se tudi pristopi nekoliko razlikujejo. V (vsaj) eni od ljubljanskih šol so se tako, denimo, odločili, da staršem, ki nasprotujejo samotestiranju otrok v šoli, omogočijo prisotnost ob testiranju, kar bodo izvedli pred začetkom pouka.

Ravnatelj Osnovne šole Železniki Franc Rant ocenjuje, da je to dobra poteza, vendar pa vse šole nimajo prostorskih pogojev za to.

“Ne vem, kaj se bo zgodilo jutri, dejstvo pa je, da določen odstotek staršev očitno ne bo dal soglasja. To pomeni, da se bodo otroci morali šolati na daljavo.”

Kaj bodo torej storili, ko bodo otroci brez soglasja prišli v šolo? “Starše bomo obvestili, naj otroka pridejo iskat. Če se tudi to ne bo zgodilo, bo otrok verjetno v šoli do konca dneva, kaj bomo storili naslednji dan, pa ne vem. V skladu z odlokom bi mu morali preprečiti vstop v šolo,” razmišlja Rant, ki dodaja, da bo danes zato “zagotovo slabše spal”.

“Mislim, da so otroci po navodilu učitelja povsem sposobni izvesti samotestiranje. Mislim, da starši temu nasprotujejo zaradi drugih razlogov.”

Franc Rant, ravnatelj

“Otroci niso krivi za takšno situacijo,” opozarja Gorup. Na današnjem sestanku naj bi se pogovarjali o predlogu, da naj šole vzpostavijo prostor, kjer bodo lahko ti otroci počakali, dokler starši ne pridejo ponje. Zagotoviti jim želijo tudi malico, za primer, da starši tudi potem, ko jih bo šola pozvala, otrok ne bodo prišli iskat.

Vsi sicer upajo, da starši otrok brez soglasja o samotestiranju ne bodo pošiljali v šolo.

“Intenzivno nasprotovanje mnenj ni v korist otrok”

V Zvezi prijateljev mladine so starše tako pozvali, naj otrok ne puščajo pred vrati šol. “Stopimo korak nazaj in se skupaj potrudimo, da otroci ostanejo v šolah,” so zapisali.

Poudarili so, da že vse od pojava koronavirusa in uvedbe spremljajočih ukrepov opozarjajo, da so prav otroci in mladi tisti, ki jih je epidemija zelo zaznamovala.

“Z zaskrbljenostjo spremljamo aktualno dogajanje okrog zaščitnih ukrepov za zajezitev virusa v šolskih okoljih in razprave politikov, odločevalcev, šolnikov, staršev in drugih, ki so s tem povezani,” so zapisali.

Opozarjajo, da intenzivno nasprotovanje mnenj med odraslimi ni v korist otrok. “Odrasli smo tisti, ki moramo poiskati ustrezne rešitve, ne glede na naša prepričanja,” so še dodali.

“Sedaj, ko imamo odprte šole, se potrudimo, da tako tudi ostane, ne da se kopja lomijo na ramenih otrok in mladih,” je poudarila predsednica ZPMS Darja Groznik.

Sicer pa v ZPMS pozivajo k sprejetju ukrepov, ki bodo smiselni, premišljeni, neizključujoči in izvedljivi v praksi.

Glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanost in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj je opozoril, da so šolnikom na današnjem sestanku z ministrico med drugim pojasnili, da ob velikem številu učencev, ki bi zavračali samotestiranje in bi jim bila zaradi tega prepovedana udeležba pri pouku, hibridni način pouka zanje ne bi bil mogoč. V tem primeru bi prišlo do zaprtja šole in prenosa izobraževanja na daljavo, kar je po Štrukljevi oceni zelo problematično.

“To je popolnoma nesprejemljivo, ker take odločitve ne more sprejeti ravnatelj, saj nima nobenih pristojnosti za to. Gre za popolnoma zgrešeno sporočilo, da tisti, ki so pripravljeni izvajati ukrepe in slediti, postanejo žrtve tistih, ki jih zavračajo, ker se bodo morali vsi izobraževati na daljavo,” je jasen Štrukelj.