in

Proračunske prerazporeditve: 35,5 milijona evrov za covid-19 dodatke

Vlada je danes odločila o več prerazporeditvah pravic porabe sredstev državnega proračuna. Med drugim je zagotovila 35,5 milijona evrov za kritje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v javnem sektorju, ki ga je javnim uslužbencem iz proračuna zagotovil zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covida-19.

Kot so po dopisni seji sporočili iz Urada vlade za komuniciranje (Ukom), bo vlada prerazporedila sredstva več ministrstvom. Ministrstvu za delo bo razporedila sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 39,3 milijona evra za vračilo začasno prerazporejenih pravic porabe, ministrstvo za obrambo pa bo prerazporedilo pravice porabe v skupni višini 6,3 milijona evra na proračunsko postavko za plače pri Generalštabu Slovenske vojske.

Ministrstvo za pravosodje bo v finančni načrt ministrstva za finance prerazporedilo neporabljene pravice porabe v višini 8,4 milijona evrov. Ministrstvo za kmetijstvo bo znotraj svojega finančnega načrta prerazporedilo sredstva v višini 14,8 milijona evrov, in sicer za izdatke, povezane s covidom-19, med drugim za finančno nadomestilo proizvajalcem vina, enkratni solidarnostni dodatek za člane kmetij in različna finančna nadomestila.

sprehod ljudje zbiranje

Ministrstvo za infrastrukturo in Direkcija RS za infrastrukturo bosta neporabljene pravice porabe prerazporedila v finančni načrt ministrstva za finance v rezervo za obvladovanje posledic covida-19 v skupni višini 35,3 milijona evra. Prerazporedila bosta tudi sredstva znotraj svojega finančnega načrta v skupni višini 26,1 milijona evra za koronske izdatke, med drugim za sofinanciranje upravljavcev žičniških naprav in smučišč, nadomestila izvajalcem občasnega prevoza in povračilo stroškov za zaščitno opremo.

Ministrstvo za izobraževanje bo znotraj svojega finančnega načrta prerazporedilo pravice porabe v višini 21,9 milijona evrov, in sicer za zaščitno opremo za zavode vzgoje in izobraževanja ter znanosti in za brezplačni vrtec za družine, ki imajo v vrtcu hkrati več otrok. Ministrstva in vladne službe pa bodo poleg tega prerazporedili sredstva iz svojega finančnega načrta v splošno proračunsko rezervacijo pri ministrstvu za finance v skupni višini 100,1 milijona evrov. “S tem zagotavljamo sredstva s postavk namenskih sredstev EU, ki ne bodo realizirana v letu 2021, na postavko rezerve za obvladovanje posledic covida-19,” so navedbe finančnega ministrstva povzeli v Ukomu.