in

Primer koroška dečka: babica mora poravnati stroške postopka

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je danes izreklo oprostilno sodbo za nekdanjega direktorja CSD Slovenj Gradec Jurija Šumečnika in dve tam zaposleni, ki jim je babica dečkov očitala nevestno delo v službi pri obravnavi njene vloge za rejništvo v začetku leta 2016. Babica mora po sodbi, ki še ni pravnomočna, poravnati stroške postopka.

Babica s Koroške, ki je januarja 2016 na takratni Center za socialno delo (CSD) Slovenj Gradec podala vlogo za opravljanje rejništva za svoja dva vnuka, ki sta že bivala pri njej po nasilni smrti njune mame, je nekdanjega direktorja CSD Slovenj Gradec Jurija Šumečnika in dve tam zaposleni zasebno kazensko preganjala.

V vloženi zasebni tožbi jim je prek odvetnikov očitala, da njene vloge za izvajanje rejniške dejavnosti niso ustrezno obravnavali oz. je niso posredovali pristojnemu ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Pri tem se je med drugim sklicevala na zakon o splošnem upravnem postopku in zatrjevala, da bi ministrstvo moralo izdati ustrezno upravno odločbo.

Ministrstvo je sicer odločbo, s katero je zavrglo vlogo babice, izdalo, a šele aprila 2016 po tistem, ko je CSD Slovenj Gradec pozvalo k predložitvi vloge, hkrati pa je to bilo tudi po tistem, ko so takrat nekajletna brata 30. marca 2016 iz ene od enot Vrtca Slovenj Gradec brez predhodne vednosti babice odpeljali v rejniško družino, s čimer pa se babica tudi ni strinjala.

V obrazložitvi danes izrečene oprostilne sodbe je sodnica Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu Romana Kotnik dejala, da obdolženim ni mogoče očitati zavestnega kršenja predpisov, saj so ravnali v skladu z dotedanjo prakso, po kateri centri za socialno delo na pristojno ministrstvo niso odstopali vlog za rejništvo, pri katerih so rejnike ocenili kot neprimerne za izvajanje rejniške dejavnosti.

Tako je bilo namreč tudi v primeru omenjene babice, za katero je strokovna skupina CSD Slovenj Gradec februarja 2016 ocenila, da “ni najbolj primerna za rejnico”, medtem ko sicer pravnih zadržkov, da bi to izvajala, po zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti ni bilo.

Ministrstvo je nato ravno zaradi tega primera, ki je v javnosti močno odmeval, centrom za socialno delo junija 2016 poslalo posebna navodila za ravnanje z vlogami v primeru, ko gre za zavrnitev vlog, in ko gre za vloge, ki jih podajo sorodniki.

Zoper današnjo se babica lahko še pritoži

Nekdanji direktor takratnega CSD Slovenj Gradec Jurij Šumečnik po današnjem izreku oprostilne sodbe izjav za medije ni želel dajati. Je pa zaradi objektivne odgovornosti maja 2016 odstopil z mesta direktorja CSD Slovenj Gradec, potem ko je upravna inšpekcija ugotovila nezakonito ravnanje CSD Slovenj Gradec pri obravnavi vloge. Takratna ministrica Anja Kopač Mrak je ob predstavitvi ugotovitev inšpekcije sicer dejala, da je ta ugotovila, da CSD Slovenj Gradec ni pravočasno posredoval vloge v reševanje ministrstvu.

Osebna izkaznica

Danes izrečena sodba še ni pravnomočna, zoper sodbo je dovoljena pritožba, ki jo je treba napovedati v osmih dneh. Ali se bodo babičini zastopniki odločili za pritožbo, za zdaj ni znano, saj jih danes na izreku sodbe ni bilo, prav tako ne babice.

V zvezi z isto zadevo je sicer slovenjgraško sodišče junija letos že izdalo oprostilno sodbo tudi za zaposlene na takratnem CSD Velenje – dečka sta namreč prej živela na območju Velenja – in za zaposlene v Vrtcu Slovenj Gradec, ki so bili vključeni v oddajo dečkov v rejniško družino. Babica se je prek odvetnikov na to oprostilno sodbo pritožila.

Dečka sta v rejniški družini še danes, medtem ko si babica v postopku pred upravnim sodiščem še vedno prizadeva tudi za pridobitev dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti. Upravno sodišče je v tem postopku septembra letos postavilo nove izvedence, da podajo mnenje, ali je babica primerna za rejništvo vnukov. Medtem babica dečkov v povezavi s stiki in dolgotrajnostjo postopkov še vedno čaka tudi na odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice.