in

Pričakovana življenjska doba moških se je znižala za dobra tri leta

Pričakovana življenjska doba moških se je lani v primerjavi z letom poprej znižala za 3,4 leta, kažejo podatki Statističnega urad RS (Surs), ki so jih objavili pred petkovim mednarodnim dnevom moških. Kljub nižji pričakovani življenjski dobi pa moški ocenjujejo svoje zdravje z boljšimi ocenami kot ženske.

Po podatkih Sursa v Sloveniji živi 2.107.000 prebivalcev, od tega je 1.058.000 moških. V celotni Evropski uniji je bilo v letu 2020 na 100 moških povprečno 104,7 ženske, medtem ko je bila Slovenija ena od štirih članic, poleg nje še Švedska, Luksemburg in Malta, v katerih je bilo žensk manj kot moških, in sicer 99,4 ženske na 100 moških.

Povprečna starost moških v Sloveniji je bila v prvem polletju letos 42 let. Njihovo najpogostejše ime je bilo Franc, največ novorojenih dečkov pa je že 21. leto zapored dobilo ime Luka.

Bolj izobraženi kot povprečje v EU

Kot so navedli, je bilo med 20 do 24 let starimi moškimi v Sloveniji lani 92 odstotkov takih, ki so imeli končano vsaj srednjo stopnjo izobrazbe, s čimer se je Slovenija uvrstila kar za 10 odstotnih točk nad povprečje EU. Pred njo so bile le Hrvaška, Irska in Grčija.

V večini evropskih držav je med osebami, vključenimi v višješolsko in visokošolsko izobraževanje več žensk kot moških. V Sloveniji je v letu 2020 delež moških med njimi znašal 42 odstotkov, v celotni EU pa 46 odstotkov. V Sloveniji pa je bilo med 25 do 34 let let starimi moškimi 36 odstotkov takih, ki so imeli dokončano najmanj višješolsko izobrazbo, kar je malo več od povprečja v celotni EU, kjer je bilo takih 35 odstotkov.

V nekaterih poklicih so moški številnejši kot v drugih. Močno prevladujejo predvsem v tehničnih poklicih. V letu 2020 jih je bilo med delovno aktivnimi osebami z izobrazbo s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij v EU 83 odstotkov, v Sloveniji pa kar 90 odstotkov, so tudi izpostavili na Sursu.

Med moškimi v Sloveniji je bilo istega leta delovno aktivnih 81 odstotkov, kar je za odstotno točko več od povprečja v celotni EU. Tako v EU kot v Sloveniji pa je stopnja delovne aktivnosti med moškimi z otroki višja kot med moškimi brez otrok. Med moškimi z otroki je bil v letu 2020 delež delovno aktivnih v celotni EU največji med moškimi z dvema otrokoma, samo v Sloveniji pa med moškimi s tremi ali več otroki.

Moški ostajajo pozitivni

Podatki še kažejo, da imajo moški nižjo pričakovano življenjsko dobo. V letu 2020 je bila povprečna starost v Sloveniji umrlih moških 75,3 leta, kar je manj kot leta 2019, ko je bila ta 78,7 leta. Kljub nižji pričakovani življenjski dobi pa moški ocenjujejo svoje zdravje z boljšimi ocenami kot ženske. Med moškimi v Sloveniji, starimi vsaj 16 let, je bilo v letu 2020 70 odstotkov takih, ki so svoje zdravje ocenili kot “zelo dobro” ali “dobro”, kar je bilo za pet odstotnih točk več, kot je bilo takih med ženskami, hkrati pa manj kot med moškimi v celotni EU, kjer je bilo takih 71 odstotkov, še kažejo podatki.