in

Pretečene osebne izkaznice boste lahko uporabljali do konca marca 2022

V Sloveniji bo uporaba pretečenih osebnih izkaznic za izkazovanje identitete in državljanstva mogoča vse do 27. marca 2022. Prehajanje državne meje s pretečeno osebno izkaznico, kot do sedaj, ni mogoče.

Konec marca 2022 bomo tudi v Sloveniji začeli izdajati in uporabljati biometrične osebne izkaznice. Te bodo državljanom, starejšim od 12 let, služile tudi kot elektronska identiteta, vsi državljani pa bodo z njimi lahko uveljavljali tudi zdravstvene storitve.

Do takrat bo mogoča uporaba osebnih izkaznic, ki jim je oziroma jim bo potekla veljavnost v obdobju od 29. marca 2020 do 27. marca 2022, če se v tem času niso spremenili podatki, navedeni v dokumentu — vpisano osebno ime, prebivališče, datum rojstva, spol ali EMŠO, in če fotografija na osebni izkaznici še izkazuje imetnikovo pravo podobo. Vlada je namreč z interventnim zakonom julija letos omogočila uporabo pretečenih osebnih izkaznic do konca letošnjega leta, sedaj pa je to možnost še podaljšala.

Uporaba pretečenih osebnih izkaznic bo mogoča zgolj za izkazovanje identitete in državljanstva v Sloveniji, zato prehajanje državne meje s pretečeno osebno izkaznico ni mogoče.

Veljavnih osebnih izkaznic ne bo treba zamenjati

Prehod na uporabo novih biometričnih osebnih izkaznic pa bo postopen. To pomeni, da državljanom Slovenije zdajšnjih osebnih izkaznic ne bo treba takoj zamenjati za nove, saj bodo stare ostale veljavne do datuma, ki je na njih zapisan. Komur osebna izkaznica velja denimo do leta 2023, bo do takrat lahko uporabljal staro izkaznico. Kdor bi staro osebno izkaznico želel zamenjati z novo tudi pred potekom veljavnosti, pa bo to lahko storil.

Oznake