in

Predlog strank KUL: vavčer za 150 oz. 40 evrov za elektriko, plin, toploto, …

Poslanske skupine SD, LMŠ, Levica in SAB so danes v zakonodajni postopek vložile predlog zakona o začasnih ukrepih za preprečevanje energetske revščine, ki predvideva uvedbo energetskega dobropisa oz. vavčerja v višini 150 evrov za 75.000 socialno ogroženih in 40 evrov za 200.000 prejemnikov otroškega dodatka v prvih šestih dohodkovnih razredih.

“Glede na stopnje že realiziranih in napovedanih podražitev je nujno pomagati tistim prebivalcem, ki se ne morejo kratkoročno prilagoditi podražitvam in spadajo med ranljive skupine: revnim, socialno in delovno izključenim ter staršem oz. skrbnikom,” so poslanci SD, LMŠ, Levice in SAB zapisali med razlogi za sprejem zakona.

Povišane cene energentov se najbolj občutijo v zimskem času in glede na to, da vlada doslej ni ukrepala, ocenjujejo, da je treba pravočasno zagotoviti zakonske podlage za izvedbo nujnih in začasnih ukrepov, ki jih sistemski predpisi ne urejajo, a jih terjajo okoliščine in dopuščajo tudi odločitve, sprejete v okviru EU.

Cilj predloga zakona je uvedba začasnega ukrepa neposredne podpore energetsko revnim in ogroženim skupinam prebivalstva za znižanje stroškov nakupov energentov za gospodinjstva.

Plin, energenti,

Skupno bi lahko unovčili za 28 milijonov evrov podpor

Do pomoči bi bilo upravičenih približno 75.000 socialno ogroženih, kar bi v primeru polnega unovčenja razpoložljivih dobropisov pomenilo 11,250 milijona evrov neposredne finančne posledice za proračun oz. podnebni sklad, iz katerega bi se pomoč povrnila. Način izplačil iz podnebnega sklada bi določila vlada z uredbo.

Poleg tega bi približno 200.000 prejemnikom otroškega dodatka v prvih šestih dohodkovnih razredih pripadalo 40 evrov dobropisa. Če bi bil povprečni upravičenec upravičen do energetskega dobropisa za dva otroka, bi bil skupni znesek podpor tej skupini upravičencev do ukrepa ocenjen na 16 milijonov evrov.

Skupno bi tako lahko upravičenci unovčili za okvirno 28 milijonov evrov neposrednih podpor v obliki energetskih dobropisov, ki bi bili v informacijskem sistemu finančne uprave evidentirani kot dobroimetje v korist upravičenca. Od energetskega dobropisa se po predlogu ne bi plačalo dohodnine.

Robert Golob
Energija naslovna grafika

Vavčer za plačilo elektrike, toplote, plina in naftnih derivatov

Po predlogu bi se energetski dobropis lahko unovčilo za plačilo računov za dobavo električne energije, toplote ali plina, nakup in dostavo zemeljskega plina v jeklenkah ter kuriva (kurilno olje, plin, drva ipd.) gospodinjstvom ter nakup naftnih derivatov za rabo, ki ni namenjena opravljanju dejavnosti.

Poslanec SD Soniboj Knežak je sicer na temo pomoči zaradi rasti cen energentov in ukrepanja vlade danes v DZ postavil poslansko vprašanje ministroma za infrastrukturo ter za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Jerneju Vrtovcu ter Janezu Ciglerju Kralju.

Medtem ko se bo upokojencem pomagalo v okviru novega protikoronskega zakona, je za ostale skupine najranljivejših pripravljen sistem t. i. energetskih vavčerjev, je dejal Vrtovec in dodal, da bo vlada pomagala takrat, ko bo to potrebno, da “zagotovimo pomoč, čim večjo pomoč čim širši skupini ljudi in da imamo točne kazalce, v kolikšnem znesku in na kakšen način, kajti ta trenutek bi lahko z ad hoc rešitvijo samo pomagali špekulantskemu trgu”.

Tudi Cigler Kralj je poudaril, da bo vlada pravočasno in primerno ukrepala. Ob tem je spomnil, da imajo vsi prejemniki denarne socialne pomoči možnost do petkrat letno zaprositi za izredno denarno socialno pomoč v višini 402 evra. Minister je pozval ljudi, naj se v primeru, da nimajo dovolj sredstev za ogrevanje, obrnejo na pristojni center za socialno delo in zaprosijo za izredno denarno socialno pomoč.