in

Pogajanja o višjih plačah v zdravstvu naj bi bila končana do prihodnjih volitev

Vlada je sprejela predlog dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, ki sta ga vladna in sindikalna stran parafirali 10. novembra. Prav tako je sprejela osnutka aneksov k področnima kolektivnima pogodbama, podpis katerih bo okoli 35.000 zaposlenim prinesel višje plače.

Za podpis aneksov h kolektivnima pogodbama za zaposlene v zdravstveni negi in za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, ki bosta usklajena z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, je vlada na dopisni seji pooblastila ministra za zdravje Janeza Poklukarja in ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja.

Vlada je hkrati sprejela predlog dogovora o nadaljevanju pogajanj. Vladna in sindikalna stran soglašata, da bosta najkasneje do 15. januarja prihodnje leto začeli pogajanja o novih uvrstitvah delovnih mest v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva oz. v zdravstveni negi, s katerimi bi se zaradi enotnosti plač v javnem sektorju odpravila nesorazmerja pri vrednotenju med posameznimi delovnimi mesti in poklicnimi skupinami, vključno s plačno skupino J (spremljajoča delovna mesta), ki so nastala v okviru teh ali predhodnih pogajanj, so pojasnili v sporočilu za javnost. Dodali so, da je namen, da se pogajanja končajo do 24. aprila 2022, torej do predvidenih državnozborskih volitev.

Predvidene finančne posledice dogovora so za področje socialnega varstva v okviru izhodišč za pogajanja ocenjene na 37 milijonov evrov. Od tega bo predvidoma štiri milijone evrov zagotovljeno iz državnega proračuna, 17,4 milijona evrov iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, preostanek dviga mase plač pa predstavlja znesek, ki vpliva na dvig cen storitev institucionalnega varstva, ki se zaradi višjih stroškov dela povečajo v povprečju za 5,6 odstotka.

Za področje zdravstva so v okviru izhodišč za pogajanja predvidene finančne posledice ocenjene v višini 85,95 milijona evrov, pri čemer je v finančno oceno vključen tudi vpliv dviga plačnih razredov na dodatke za posebne pogoje dela in druge kategorije, vključene v bruto plačo, so še pojasnili.