in

Oče šestletnika, ki je bil pozitiven na kokain, je v priporu od 13. julija. Mesec zahteva odgovore.

Foto: BoBo

40-letnega očeta šestletnega dečka, ki je bil na toksikološkem testu pozitiven na kokain, so ovadili za omogočanje uživanja prepovedanih drog ter zanemarjanje mladoletne osebe ter surovo ravnanje, so pojasnili na policiji. Če bo sodišče odločilo, da je oče kriv, mu za posedovanje droge grozi od enega do 12 let, za zanemarjanje otroka pa do tri leta zapora.

Kot je v četrtek poročala Televizija Slovenija, je mati po otrokovi vrnitvi od očeta, posumila, da nekaj ni v redu, saj je bilo otroku slabo in ga je bolela glava. Test na prepovedane substance, ki so ga ponovili tudi na urgenci zdravstvenega doma in še enkrat v izolski bolnišnici, je bil pozitiven.

Otrokova mati je po poročanju Televizije Slovenija več let opozarjala piranski center za socialno (CSD) delo, da je oče odvisnik. Zaradi zaščite interesov otroka na podrobna vprašanja o primeru na policiji ne želijo odgovarjati, nadaljujejo pa zbiranje dodatnih obvestil in dokazov, so še zapisali na Policijski upravi Koper.

V stik s CSD-jem maja letos stopila šola

Na dogajanje so se odzvali tudi na CSD Južna Primorska. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, pred 29. majem letos, ko so prejeli pobudo osnovne šole, niso prejeli nobene informacije – ne od mame oz. staršev ne od institucij – ki bi terjale ukrepanje CSD-ja.

Po prejemu obvestila s strani šole, je CSD mamo povabil na razgovor in jo seznanil z možnostjo podaje predloga sodišču za začasno odredbo glede zaupanja otroka v varstvo in vzgojo njej in prepovedi stikov z očetom. Po prejemu poziva sodišča je CSD z mnenjem podprl predlog mame, saj je ocenil, da gre za visoko stopnjo ogroženosti otroka, ker je oče s tem, ko je sinu omogočil, da pride v stik s prepovedanimi snovmi, hudo kršil svoje starševske dolžnosti in s tem življenjsko ogrozil svojega otroka. Predlagal je, da se do dokončne odločitve sodišča očetu odvzame pravica do stikov z otrokom.

Sorodna novica
Šestletnik pozitiven na testu za mamila

CSD sicer družino pozna vse od leta 2018, ko jim je bilo nudeno predhodno družinsko svetovanje, sodelovanje v sodnih postopkih za varstvo koristi otroka ter nalog za preprečevanja nasilja v družini. Za oblikovanje mnenja sodišču v postopku urejanja razmerij med staršema je CSD pridobival podatke iz različnih virov z namenom izdelave ocene ogroženosti otroka. Pri tem so bila upoštevana tudi zdravniška potrdila. Sodišče je takrat, tudi na podlagi mnenja sodnega izvedenca glede primernosti staršev za izvajanje starševske skrbi ter stikov, izdalo sklep o sodni poravnavi, saj je med staršema prišlo do dogovora glede ureditve razmerij do otroka.

“V visoko konfliktnih razvezah oziroma razpadih zunajzakonskih skupnosti mora CSD utemeljiti mnenje na podlagi dejstev oziroma konkretnih vedenj starša, ki ogroža otroka. Ko gre za navedbe o domnevni odvisnosti starša, CSD nima pristojnosti, da bi slednje ugotavljal, zato predlaga sodišču, da postavi sodnega izvedenca, ki to lahko oceni,” so še dodali.

Mesec: Če bodo ugotovljene kršitve, bodo odgovarjali vsi vpleteni

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je dogodek označil za popolnoma nesprejemljiv za slovensko družbo. “Ukrepali bomo ostro, socialna inšpekcija je že na CSD-ju Južna Primorska, kjer preverja, ali je prišlo do kršitev ali malomarnosti v postopku,” je povedal na novinarski konferenci.

“Ključno vprašanje, na katero ta hip še nimam odgovora, je, kaj točno sta šola in mama maja opozarjali CSD in zakaj je odziv CSD-ja trajal mesec in pol. Ko dobim ta dva odgovora, se bom odločil, kako ravnati. Če bo ugotovljeno, da je prišlo do kršitev ali malomarnosti, bodo vsi vpleteni odgovarjali in tu ne bo nobene milosti ali pardona,” je poudaril.

Kot je dodal, se na ministrstvu s težavami na CSD-jih spopadajo že dalj časa. “Glavni problem je, da se morajo socialni delavci na žalost ukvarjati pretežno z razreševanjem administrativnih vprašanj, kot je preverjanje vlog za štipendije, in zato zmanjkuje fokusa in časa za teme, ki bi se jim res morali posvečati. Tukaj posebej podčrtavam družinsko nasilje, ki se je na žalost po covidu posebej zaostrilo,” je dejal.

Pojasnil je, da na ministrstvu pripravljajo predloge, s katerimi želijo CSD-je administrativno razbremeniti ter jim zagotoviti več kadra, fokusa in sredstev za delo na terenu. “S tem problemom se bomo morali začeti resno ukvarjati, da se ne bomo pogovarjali o tragedijah, potem ko se te že zgodijo, ampak da jih bomo uspešno in učinkovito preprečevali,” je še dejal Mesec.

Varuh poziva k razjasnitvi okoliščin

Varuh človekovih pravic je CSD Piran pozval k razjasnitvi okoliščin, od odgovornih na piranskem CSD-ju pa pričakuje tudi takojšnja pojasnila v povezavi z načrtovanimi ukrepi za zaščito in varstvo otroka.

Center za socialno delo se mora namreč vedno nemudoma odzvati, ko prejme informacije o ogroženosti otroka in jih takoj preveriti tudi neposredno v okolju, kjer otrok živi, so v današnji izjavi za javnost navedli v uradu varuha.

“Če CSD ne razišče, kaj se dejansko dogaja v posameznem primeru, s tem nedvomno krši pravice otroka, kar je popolnoma nedopustno. Na podlagi svojih ugotovitev je CSD tudi dolžan sodišču posredovati potrebne ukrepe za zaščito otroka,” so povzeli besede namestnika varuha človekovih pravic Jožeta Ruparčiča, ki je odgovoren za otrokove pravice.

V uradu varuha dodajajo, da je naloga in dolžnost staršev, da otroka varujejo pred izpostavljenostjo nevarnostim, kamor sodijo tudi prepovedane droge. Če starši v tej vlogi odpovedo, je nujno, da pristojne institucije otroka nemudoma zaščitijo pred ravnanjem staršev, so poudarili.

Varuh sicer ugotavlja, da pristojne institucije v posameznih primerih v praksi še vedno ne storijo dovolj za zaščito pravic otrok in nemalokrat na nezadostni podlagi odločajo o njihovih koristih. Ugotavlja tudi, da posamezni centri za socialno delo pogosto odlašajo z izvajanjem svojih nalog, ki jih imajo po zakonu o preprečevanju nasilja v družini, čeprav so od staršev, šol, vrtcev, medijev ali celo otrok samih seznanjeni, da na primer eden izmed staršev izvaja nasilje nad otrokom oz. ga na kakršen koli način ogroža.

Ob tem institucija varuha še opozarja, da mora vsak center za socialno delo v primerih, ko je žrtev otrok, takoj ko je o posameznem primeru obveščen, storiti vse potrebno za zaščito otroka. Nedopustno pa je tudi, da centri za socialno delo, na katere se obračajo posamezniki v hudih stiskah, pogosto ne opravijo svojega dela, kot bi ga morali, so med drugim navedli pri varuhu.