in

Nekdanji direktor Sove: Covid-19 smo intenzivno spremljali od decembra 2019

Preiskovalna komisija državnega zbora o zagotavljanju zaščitne opreme ter ukrepih institucij in nosilcev javnih funkcij za zajezitev širjenja bolezni covid-19 je zaslišala nekdanjega direktorja Sove Rajka Kozmelja. V delu zaslišanja, ki je bil odprt za javnost, je Kozmelj zagotovil, da je Sova od decembra 2019 pa do marca 2020 intenzivno spremljala stanje razvijajočega se virusa. Zaradi varovanja zaupnih podatkov so zaslišanje po desetih minutah zaprli za javnost.

Na današnji dvanajsti seji preiskovalne komisije državnega zbora o zagotavljanju zaščitne opreme ter ukrepih institucij in nosilcev javnih funkcij za zajezitev širjenja bolezni covid-19 so zaslišali nekdanjega direktorja Sove Rajka Kozmelja. Ta je 17. marca 2020 s položaja direktorja odstopil. Vlada ga je razrešila 14. aprila istega leta, ko je njegovo mesto zasedel Janez Stušek.

Kot je pojasnila predsednica preiskovalne komisije Suzana Lep Šimenko, zaslišanje upošteva dogodke med prvim februarjem 2020 in odreditvijo predmetne parlamentarne preiskave. Ob predsednici so bili na seji prisotni še člani komisije Franc Trček, Robert Pavšič in Tadeja Šuštar Zalar.

Kozmelj je zaradi spoštovanja zakona o tajnih podatkih in zakona o Sovi takoj napovedal, da bo v javnem delu seje povedal le nekaj stavkov. Navedel je, da je Sova začela spremljati razvoj dogodkov, vezanih na širjenje koronavirusa, decembra 2019, spremljanje pa je intenzivno nadaljevala v prihodnjih mesecih vse do marca 2020.

Kozmelj zagotovil, da so covid-19 intenzivno spremljali

“Slovenski družbi in državnim organom, ki takrat morda niso bili seznanjeni ali pa imeli dostopa do zaupnih podatkov, lahko zagotovim, da je agencija Sova ob koncu leta začela intenzivno spremljanje stanja razvijajočega se virusa, stanja covida-19 in ukrepanja države Kitajske ob koncu leta (seveda) iz odprtih virov. Te aktivnosti je Sova zelo intenzivirala na začetku leta 2020 (januar, februar) in delovala tudi še na druge načine, o katerih pa na tej seji ne morem govoriti (predvsem v februarju in marcu),” je dejal.

“Sova je delovala aktivno, v tromesečju je intenzivirala aktivnosti. Kako je delovala, s kom je delovala in na kakšne načine, pa lahko povem na zaprti seji, ker gre za podatke stopnje tajnosti – tudi tajno,” je dejal Kozmelj.

Zaradi varovanja zaupnih podatkov je predsednica komisije zaslišanje po desetih minutah prekinila za javnost. Tako ga nadaljujejo brez prisotnosti javnosti.

Obdobje parlamentarne preiskave, sklicane na zahtevo koalicije, sega do 1. februarja 2020, ko je vlado še vodil predsednik LMŠ Marjan Šarec. Namen komisije je med drugim ugotoviti morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij za gospodarnost in pravočasnost nabav naročil osebne zaščitne in kritične medicinske opreme, za sprejete ukrepe pred in med epidemijo.