in

Nadzorniki MOL želijo, da računsko sodišče pregleda dokumentacijo kanala CO

Nadzorni odbor ljubljanske občine želi, da računsko sodišče pregleda dokumentacijo projekta kanal CO. Roki za dokončanje povezovalnega kanala se namreč podaljšujejo.

Nadzorni odbor ljubljanske občine mestni upravi priporoča, naj računskemu sodišču posreduje pobudo za preveritev zakonitosti odločb glede okoljevarstvenega soglasja in sklepa o ustavitvi izvajanja projekta kanal C0.

Pri pregledu trenutnega stanja projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnikov Ljubljanskega polja in barja je nadzorni odbor Mestne občine Ljubljana (Mol) ugotovil, da se roki za dokončanje povezovalnega kanala C0 podaljšujejo. Kot je ob tem izpostavil predsednik odbora Franci Slak, izgradnji C0 zaradi ustavitve in na novo zahtevane pridobitve okoljevarstvenega soglasja grozi dokončna prepoved, ker je kanal že skoraj dokončan, pa posledično tudi vračanje že načrpanih kohezijskih sredstev. Rezervnega scenarija pa ni, je dodal.

Odbor po Slakovih besedah ne razume, kako je mogoče, da so pristojni državni organi šele sedaj ugotovili, da je projekt okolju nevaren, ter so zaustavili njegovo dokončanje in zahtevali pridobitev okoljevarstvenega soglasja za del trase, ki jo je občina s kinetami dodatno zaščitila.

Občini nadzorniki priporočajo, naj računskemu sodišču posreduje pobudo, da preveri zakonitost vseh odločb in sklepov, ki so omogočili začetek izvajanja projekta in zakonitost vseh sklepov glede okoljevarstvenega soglasja ter sklepa o ustavitvi izvajanja projekta.

Prav del poročila o kanalu C0 je najbolj razburil mestne svetnike. Svetnik NSi Jožef Horvat je vodstvu občine očital, da je gradbeno dovoljenje za projekt pridobila z zavajanjem. Ob tem je izpostavil, da je okoljsko ministrstvo jasno zapisalo, da občina ni imela okoljevarstvenega soglasja, prav tako ni lastnik parcele. “Še ena zanimivost pri tem gradbenem dovoljenju je, da ste ga pridobili na podlagi podrobnega prostorskega načrta, ki pa ga ni,” je dodal. Županu je očital, da bodo Ljubljančani morali vrniti denar.

Janković: Traso zarisal direktor iz vrst NSi

Župan Zoran Janković je odgovoril, da je pred leti “traso zarisal najboljši direktor Vo-Ke, ki je bil iz vrst NSi”. “Kdo bo nosil odgovornost, pa pustimo sodišču,” je dodal. Spomnil je, da je Mol pravnomočno gradbeno dovoljenje pridobila od državnih organov, rok za dokončanje projekta pa je september 2023.

“S to traso ukinjamo 4500 greznic, od tega 1500 v Vodicah in Medvodah, in s tem skrbimo, da bo voda bolj čista,” je bil jasen.

Ksenija Sever (SDS) se je odzvala na priporočila nadzornega odbora glede računskega sodišča. “Ve se, kaj preverja računsko sodišče. Morda bi bilo dobro, da bi preverilo porabo, podražitve čistilne naprave, zakonitost odločb ministrstva pa se izpodbija na ministrstvu oz. upravnem sodišču, ki je za to pristojno,” je dejala.

Po oceni svetnice Mojce Škrinjar (SDS) je letošnji referendum o čisti pitni vodi jasno pokazal, da imamo Slovenci zelo zahteven odnos do le-te. Kot je med drugim izpostavila, pod Ljubljano ob Savi leži ogromna količina vode, ki jo nekateri primerjajo z Bohinjskim jezerom. “In čez to ljubljansko jezero zdaj teče kanalizacija, ki povsem brez potrebe vodi odpadne vode iz Medvod in Vodic v ljubljansko čistilno napravo. To je povsem nerazumna zadeva,” je dejala.

Do razprave je bil kritičen podžupan Aleš Čerin, ki je ocenil, da “strokovno vprašanje spet peljemo na politično polje”. Kot je izpostavil, so traso risali strokovnjaki, ne politiki. Zadeva pa se je po njegovi oceni spolitizirala, ker odločevalci menijo, da nagajajo Jankoviću, pa mu ne. “Nagajajo lastnim državljanom,” je dejal. “Meni se zdi, da vaša razprava dokazuje zgolj to, da vse stranke, ki ste vanjo vpletene, temo izrabljate za politično promocijo, ne pa, da bi šlo komu za kanalizacijo, ki bo ljudem pomagala, ali za čisto pitno vodo,” pa je menila Urška Honzak (Levica).

V Levici se jim zdi po njenih besedah predvsem pomembno priporočilo nadzornega odbora, da naj mestna uprava pred sklenitvijo javno-zasebnih partnerstev pripravi natančne podlage za odločanje, kakovostne in vrednostne cilje, ki jih želi doseči, ovrednoti vložek zasebnega partnerja in tako pripravi podlage za spremljanje uresničenih ciljev in zavez tekom celotnega obdobja trajanja koncesije.

Nadzorni odbor tako občini po besedah Honzakove daje jasno vedeti, da mora Mol skrbeti za interes ljudi, ne pa za interes zasebnih partnerjev.

Mojca Sojar (NSi) pa je izpostavila del poročila, ki se nanaša na načrtovane investicije v proračunih, ki so tudi do enkrat večje od dejansko izvedenih. “Se zelo strinjamo z nadzornim odborom, da je treba imeti pred načrtovanjem določenega zneska vsaj nekaj zagotovil, da se bo projekt izvajal, sicer načrtovanje ne more biti upravičeno,” je dejala. “Razlika med načrtovanimi in realiziranimi investicijami, in to smo povedali že večkrat, je, da v proračunu potrebujemo več projektov, kot je dejansko možno, saj lahko pride do določenih komplikacij in se nekatere stvari ne izvedejo,” je odvrnil župan.

Mestni svetniki so imeli na mizi na današnji seji tudi vrsto drugih dokumentov, med drugim so potrdili predlog načrta ukrepov “Ljubljana. Dostopna vsem.” za mesto, dostopno osebam z oviranostmi in starejšim za obdobje do leta 2025, strateškemu načrtu Mestne knjižnice Ljubljana pa so za obdobje 2022-2026 dali pozitivno predhodno mnenje.