in

Ministrstvo uvedlo prekrškovni postopek zoper nadzornike Gen-I-ja

Foto: BoBo

Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti države in samoupravnih lokalnih skupnostih (t. i. Lahovnikov zakon) po spremembah lastniške strukture določa, da morajo nadzorni organi ministrstvu posredovati pogodbe z direktorji teh družb. Ker se je lastniška struktura družbe Gen-I v preteklosti spreminjala, je namreč ministrstvo “ugotovilo okoliščine, iz katerih bi lahko izhajalo, da gre za družbo z večinskim deležem države v smislu določb ZPPOGD in s tem za zavezanko po tem zakonu“.

Zato so organe nadzora pri družbi Gen-I pozvali, naj preverijo skladnost vseh bruto izplačanih prejemkov vodstvenih kadrov v preteklih letih, ki torej spadajo pod Lahovnikov zakon. “Naj poudarimo, da so pogodbena določila, ki niso v skladu z zakonom o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti RS in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD), nična,” so zapisali. Zato so odgovorne še pozvali, naj zahtevajo vračilo preveč izplačanih prejemkov, so še sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Zakon tudi določa, da se član organa nadzora kaznuje za prekršek, če glasuje za sklenitev pogodbe, ki je v nasprotju z zakonom, predvideva pa tudi odgovornost predsednika organa nadzora, če organ nadzora pogodbe s poslovodno osebo takoj po sklenitvi ne posreduje na pristojno ministrstvo.