in

Ministri EU dosegli dogovor o direktivi o minimalnih plačah

Ministri EU za zaposlovanje so danes v Bruslju dosegli dogovor o predlogu direktive o ustreznih minimalnih plačah, katere cilj je zagotoviti, da bodo delavci prejeli pravično plačilo za opravljeno delo. Minister za delo Janez Cigler Kralj je izrazil zadovoljstvo ob tem pomembnem dogovoru, ki je bil dosežen po intenzivnih pogajanjih.

plača denar evro varčevanje

Države članice so po dolgotrajnih pogajanjih danes dosegle splošni pristop o predlogu Evropske komisije glede direktive o ustreznih minimalnih plačah v EU. “Za opravljeno delo je treba zagotoviti dostojno in pravično plačilo. Gre za osnovno spoštovanje ljudi in njihovega dela. Direktiva je posebej pomembna za najranljivejše, saj bo pomagala pri preprečevanju revščine zaposlenih,” je dejal Janez Cigler Kralj, ki je v imenu slovenskega predsedstva vodil zasedanje Sveta EU za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov.

Minister je izrazil zadovoljstvo ob sprejetju stališča Sveta, saj je, kot je dejal, ob prevzemu predsedovanja Slovenije Svetu EU kazalo, da bo dogovor med državami članicami izjemno težko doseči. Pogajanja so bila po ministrovih besedah izjemno zahtevna in intenzivna, saj je bilo treba usklajevati različne pomisleke držav članic, ki so dvomile o ustreznosti pravne podlage in niso želele večjih posegov v delujoče sisteme na državni ravni, obenem pa ohranjati ustrezno raven ambicije.

Tudi evropski komisar za delovna mesta in socialne pravice Nicolas Schmit ni skrival zadovoljstva ob doseženem dogovoru, pri čemer je priznal, da je v začetku dvomil, da bo tega mogoče doseči. Danes je bil po njegovih besedah dosežen pomemben korak, s katerim kažemo, da “Evropa ne bi smela biti prostor, kjer ljudje ne morejo živeti od svojega dela, da moramo imeti poštene plače in da ne bi smeli graditi naše konkurenčnosti na nizkih plačah”.

Brez podpisa Madžarske in Danske. Nemčija in Avstrija vzdržani

S ciljem izboljšanja delovnih in življenjskih pogojev ta predlog zakona vzpostavlja okvir za spodbujanje ustreznih ravni zakonsko določenih minimalnih plač, za spodbujanje kolektivnih pogajanj o določanju plač in za izboljšanje učinkovitega dostopa do zaščite minimalne plače tistih delavcev, ki so upravičeni do minimalne plače.

Direktiva spoštuje pristojnosti držav in socialnih partnerjev pri določanju minimalnih plač, obenem pa zagotavlja evropsko dodano vrednost s spodbujanjem učinkovitih postopkov za preglednost in stabilnost. Po ocenah bi direktiva lahko omogočila rast minimalnih plač v več kot polovici držav članic in ugodno vplivala na več kot 25 milijonov delavcev, so ob tem sporočili z ministrstva za delo.

Evropska komisija je predlog direktive o minimalni plači, katerega cilj je zbližati ravni minimalne plače v uniji in zagotoviti trden sistem spremljanja ravnanja članic, predstavila oktobra lani. Evropski parlament pa je konec novembra letos prižgal zeleno luč za začetek pogajanj s Svetom. Danes sprejeto stališče Sveta, ki ga je podprla večina držav članic, omogoča nadaljevanje pogajanj z Evropskim parlamentom. Kompromisnega dogovora danes sicer nista podprli Madžarska in Danska, medtem ko sta se Nemčija in Avstrija vzdržali, je povedal Schmit.

Tudi o pravici do enakega plačila

Ministri so v dopoldanskem delu zasedanja sprejeli tudi sklepe o trajnostnem delu skozi življenjski cikel, ki jih je pripravilo slovensko predsedstvo. Strinjali so se, da je treba za zagotavljanje trajnostnega dela skozi življenjski cikel posameznika izboljšati varnost in zdravje pri delu, spodbujati vseživljenjsko učenje, iskati rešitve za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter ustvarjati pravične delovne razmere.

V nadaljevanju so razpravljali in sprejeli stališče glede direktive o zavezujočih ukrepih za preglednost plačil. Cilj direktive je zagotoviti, da lahko delavci uveljavljajo svojo pravico do enakega plačila za enako delo. Današnji dogovor omogoča začetek pogajanj z Evropskim parlamentom, ko bo ta sprejel svoje stališče.

Predlagani zakon naj bi po navedbah Sveta s sklopom zavezujočih ukrepov o preglednosti plačil zaposlene opolnomočil, da bodo lažje uveljavljali svojo pravico do enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti za moške in ženske.

“Preprosto ni mogoče upravičiti, da ženske še vedno zaslužijo veliko manj kot moški. Z današnjim dogovorom v Svetu je EU naredila velik korak v boju proti diskriminaciji pri plačilu in odpravi razlik v plačilu med spoloma,” je dejal Cigler Kralj in izpostavil, da “delo enake vrednosti žensk in moških mora biti tudi enako plačano”.

Med ukrepi, ki jih direktiva predvideva, so uporaba objektivnih, glede na spol nevtralnih meril za delodajalce, ko določajo plačilo, pravica delavcev, da zahtevajo informacije o plačilu svojih sodelavcev nasprotnega spola, in redno poročanje o plačah za velika podjetja nad 250 zaposlenih. Glede slednjega je bilo danes slišati, da so nekatere članice izrazile razočaranje, ker predlagana meja 250 zaposlenih ni nižja. Cigler Kralj je sicer mnenja, da so uspeli najti “pravo ravnovesje med ambicijo in prožnostjo”.