in

Marjan Dikaučič je plačal komunalni prispevek

Minister za pravosodje Marjan Dikaučič je plačal komunalni prispevek za hišo, ki jo gradi v občini Šentjur. S tem si je najverjetneje zelo povečal možnosti, da prestane interpelacijo.

Minister za pravosodje Marjan Dikaučič je občini Šentjur plačal komunalni prispevek za zasebno hišo, ki si jo v tej občini gradita s partnerico. Podal je tudi vlogo za novo odmero komunalnega prispevka in zdaj bo občina izdala ustrezno odločbo. Ker je Dikaučič komunalni prispevek plačal, preden je dobil novo odločbo, kaže, da je znesek, ki ga je plačal, je izračunal sam.

Zagotavljanje ključnih poslanskih glasov

Po naših informacijah je občina Dikaučiču januarja 2019, torej pred dvema letoma in desetimi meseci, odmerila komunalni prispevek v višini 30.000 evrov. Prav dejstvo, da ga toliko časa ni plačal, je bilo njegovo največje breme pred interpelacijo, ki ga v državnem zboru čaka v ponedeljek.

Zdaj naj bi bil znesek komunalnega prispevka bistveno nižji, saj so vmes stopile v veljavo zakonske spremembe. To je poudarjal tudi Dikaučič, vendar očitno doslej ni sprožil ustreznih postopkov za znižanje zneska.

Enako kot za številne odločitve državnega zbora je tudi izid interpelacije negotov predvsem zaradi poslanske skupine Desusa. Njen član je tudi Robert Polnar, ki je bil v preteklosti podžupan v občini Šentjur. Če bi vsi trije poslanci iz stranke Desus glasovali za interpelacijo in če bodo v dvorani prav vsi poslanci opozicije Kul ter nepovezani poslanci, je to 46 glasov za interpelacijo in padec ministra.

Desusov poslanec Branko Simonovič je pred nekaj tedni dejal, da bo interpelacija zoper Dikaučiča uspela. Na vprašanje, ali se je stališče Desusa spremenilo, ker je Dikaučič plačal komunalni prispevek, je danes Simonovič odgovoril, da to težko komentira. Zatrdil je, da bo glasovanje najbolj odvisno od očitkov predlagateljev interpelacije in Dikaučičevih odgovorov nanje.

Dolgo ni sprožil ustreznega postopka

Dikaučič je pred kratkim pojasnil, da komunalnega prispevka v prvotno odmerjenem znesku ne bo plačal, ker je občina sama ugotovila, da ga je odmerila previsoko, da je občino že pred dvema letoma pozval k pravilni odmeri in dogovoru o dejanski višini njegovih terjatev, da pa se od takrat ni zgodilo nič.

V občini Šentjur so nam pojasnili, da je bil komunalni prispevek za zasebno hišo – za katero je Dikaučič vmes pridobil gradbeno dovoljenje – takrat, ko je bil odmerjen, odmerjen pravilno. Oziroma kot pravijo na občini, “skladno s takrat veljavnimi materialnopravnimi podlagami”. Poudarjajo, da občina nima “nobenih pristojnosti sklepanja dogovorov” in da tudi nikoli ni formalno ugotovila, da je bil prispevek odmerjen nepravilno, ker je bil takrat, ko se je odmerjal, odmerjen pravilno.

Se je pa vmes zaradi sprememb zakonodaje spremenil tudi odlok o komunalnem prispevku. Ta je zdaj po informacijah N1 za ministra dejansko nižji, vendar je, so ves čas zatrjevali na šentjurski občini, postopek jasen in predpisan. Minister mora podati novo vlogo za ponovno odmero komunalnega prispevka, ne more pa pričakovati nekega dogovora z občino, če občina za kaj takšnega nima pristojnosti. Tega Dikaučič vse do zdaj, ko je tik pred interpelacijo, ni storil. Pri tem pa je malo verjetno, da kot pravosodni minister predpisov ne bi poznal.