in

Lendavsko občino zanimajo namere potencialnega kupca Nafte Petrochem v stečaju

Lendavska Nafta Petrochem. Foto: BoBo

Ameriška družba se je nakupu že odpovedala, Lendavčani pa želijo o prodaji več podatkov.

Stečajni upravitelj Silvo Zorec je povedal, da je kupnina 2,8 milijona evrov, in potrdil, da je ameriška družba od nakupa odstopila. To pomeni, da lahko le še lendavska občina ponudi vsaj toliko, kot je pripravljen plačati izbrani ponudnik.

Na vprašanje, kakšne so možnosti za nakup, na lendavski občini odgovarjajo, da o zadnjem razpisu niso bili obveščeni in da so za potencialnega kupca izvedeli iz medijev, zato podrobnejših informacij o njegovih ali namerah stečajnega upravitelja nimajo.

Zorec to zanika in pojasnjuje, da je bila občina o razpisu obveščena dvakrat, 30. septembra in 25. oktobra. “Rok za uveljavljanje predkupne pravice je zakonsko določen, 15 dni, teči je začel, ko je predkupni upravičenec dobil pogodbo o predkupni pravici, na občini pa so jo dobili 26. novembra,” še dodaja Zorec.

Na občini so potrdili, da so poziv stečajnega upravitelja o (ne)uveljavitvi predkupne pravice ob prodaji nepremičnin in premoženja Nafte Petrochem v stečaju dobili. “Občina za sprejem odločitve v taki višini potrebuje več konkretnih informacij in podatkov, zato smo stečajnega upravitelja pozvali k dopolnitvi dokumentacije in posredovanju konkretnih informacij, saj želimo, da je naša odločitev odgovorna,” pravijo.

Kakšne so namere potencialnega kupca?

V pozivu so izpostavili vprašanja o namerah potencialnega kupca, viziji razvoja, opredelitvah dejavnosti oz. programov, ki jih bo izvajal, številu zaposlenih in potrebah po javni infrastrukturi. Pričakujejo tudi opredelitev države, ali je kupca opredelila kot strateškega partnerja, o urejenosti služnosti in dostopov, okoljskem vidiku, koncesiji za črpanje vode iz potoka Črnec in sanaciji okoljsko obremenjenih zemljišč ter preprečevanju morebitnega špekulativnega nakupa s ciljem nadaljnje podaje opreme in zemljišč.

Šele po prejemu odgovorov bo o gradivu odločal občinski svet, saj je interes občine predvsem v tem, da se prouči širši javni interes ter zaščiti javno dobro, še pravijo na občini.

Kako bodo vse to storili do 11. decembra, niso pojasnili, so pa na občini večkrat povedali, da bodo ob prodaji pozorni na vplive na okolje, tako ob vnovičnem zagonu kot nakupu, ki bi bil namenjen samo odvozu uporabne opreme. Ostanki petrokemijske dejavnosti na tem območju bi namreč lahko pomenili veliko okoljsko obremenitev.

Kupec naj bi bil iz Egipta

Soboški Vestnik ob tem piše, da naj bi bili kupci Petrochema iz Egipta in da so ob takšnem izidu prodaje ključnega premoženja stečajnega dolžnika možnosti za vnovični zagon petrokemične dejavnosti oziroma za proizvodnjo formalina in smol na tem mestu nične.

Po pisanju Vestnika naj bi lendavski župan Janez Magyar občinske svetnike julija ob izključeni javnosti seznanil s prodajo premoženja Petrochema in dejstvom, da bi se morala občina, če bi se želela vključiti v nakup, dodatno zadolžiti, menda za 2,5 milijona evrov. Občinski svet o tem takrat ni sprejel nobene odločitve, a so možnosti za to pustili odprte.

Stečaj Nafte Petrochem se je začel leta 2014, stečajno premoženje je Zorec decembra 2019 sicer prodal družbi Technobell iz Kopra, a je ta od nakupa odstopila. Ta kupec je bil za občino, ki takrat ni uveljavljala predkupne pravice, očitno sprejemljiv.

Nepremičnine v naravi obsegajo kompleks zemljišč, tovarniških objektov ter infrastrukture in rezervoarjev z obrati formalina, sintetičnih mas in fenolnih smol v industrijski coni Nafte Lendava, pa tudi 51-odstotni poslovni delež v družbi Industrijske storitve.