in

Kateri so najbolj iskani poklici v Sloveniji

V Sloveniji so že leta najbolj iskani tehnični profili. Delodajalci med drugim iščejo proizvodne delavce, prodajalce in skladiščnike. V prihodnosti pa se bodo trendi spremenili, saj bodo najbolj iskani poklici, ki so povezani z napredno tehnologijo, robotizacijo, umetno inteligenco, varovanjem okolja in oskrbo človeka.

Potrebe delodajalcev so presegle ponudbo na trgu dela predvsem na področju informacijske tehnologije (IT) in pri deficitarnih poklicih. Pomanjkanje kadrov je tako spodbudilo delodajalce k drugačnemu načinu iskanja ustreznih kandidatov, sporočajo s kariernega portala MojeDelo.com.

Kot pravijo, delodajalci zaposlene iščejo preko družbenih omrežij, z zabavnimi vsebinami jim nudijo zaposlitvene bonitete in dodatno vlagajo v izobraževanja.

V prihodnosti bo vse večja potreba po poklicih, ki niso dovolj privlačni za mlade, in poklicih, ki jim fakultete ne uspejo slediti, dodaten izziv pa predstavlja tudi ‘digitalno nomadstvo’, dodajajo.

Trend najbolj iskanih profilov že nekaj let ostaja podoben, pravijo na MojeDelo.com. Med desetimi najbolj iskanimi profili so letos po njihovih podatkih naslednji poklici:

  • proizvodni delavec
  • prodajalec
  • skladiščnik
  • komercialist
  • delavec na strojih
  • diplomirani inženir strojništva
  • mesar
  • informatik
  • elektrotehnik
  • kuhar

V primerjavi z lanskim letom je večje povpraševanje po diplomiranih inženirjih strojništva in kuharjih, upadlo pa je povpraševanje po svetovalcih v prodaji in prodajnih predstavnikih.

Kateri poklici bodo iskani v prihodnje?

Na Moje Delo pravijo, da napovedi kažejo, da bodo v prihodnosti najbolj iskani poklici večinoma povezani z vse naprednejšo tehnologijo, robotizacijo, umetno inteligenco, pa tudi z varovanjem okolja in oskrbo človeka, ki bo postala še pomembnejša zaradi starajoče se družbe. “Za delodajalce bodo zato še bolj ključne kompetence kandidatov, kot so sposobnost hitrega prilagajanja, želja po nenehnem učenju, zmožnost drugačnega, kreativnega razmišljanja in preklapljanja med več projekti in idejami hkrati,” dodajajo.

Zakaj pomanjkanje določenih poklicev?

Kot pojasnjujejo, je večletna potreba na trgu dela po določenih kadrih posledica upadanja zanimanja za izobraževalne programe, kot so mesar, delavec na strojih in kuhar, manj odprtih meja v času epidemije oziroma težjega prehajanja delavcev, predvsem za delo v proizvodnji, skladiščih in prodaji, ter povečanega povpraševanja po tistih profilih, ki jih primanjkuje, med katere spadata na primer diplomiran inženir strojništva in elektrotehnik.

1N STUDIO
P

“Razlog tiči tudi v pospešeni digitalizaciji podjetij in hitrem napredku tehnologije, kar zahteva vedno več ustrezno izobraženega kadra, čemur fakultete ne morejo slediti. Po drugi strani pa se izobražen tehnični kader v zadnjih letih (od pojava korone, pa še toliko bolj) vse pogosteje odloča za delo na daljavo za podjetja v tujini,” pojasnjujejo.

Pri tem omenjajo raziskavo Global Talent Survey, ki sta jo v Slovenijo izvedla portal MojeDelo.com in Boston Consulting Group (BCG). Ta je pokazala, da je pred pandemijo le 5 odstotkov ljudi delalo na daljavo, v lanskem letu pa 24 odstotkov. “Kar 66 odstotkov ljudi je pripravljenih delati na tak način, predvsem za podjetja v Avstriji, Nemčiji, Veliki Britaniji, ZDA in Avstraliji, saj jim to omogoča višji dohodek, hkrati pa lahko nadaljujejo z življenjem v domačem okolju. Beg možganov tako ni več dobeseden, ampak so ti kadri postali ‘digitalni nomadi’,” so dodali.