in

Inšpektorji: “Doseči želimo, da ponudnik PCT-pogoj preveri pri vhodu”

Samo pogled QR-kode ni dovolj. Foto: BoBo

Inšpektorji so v preteklem tednu zaradi neupoštevanja PCT-pogoja zaprli osem prodajaln in en gostinski obrat. Med 1. in 7. novembrom so tržni inšpektorji opravili 648 nadzorov, je pojasnila Martina Gašperlin, vršilka dolžnosti glavnega tržnega inšpektorja. V primerih, kjer kršitve kljub predhodnim opozorilom niso bile odpravljene, so bili izdani štirje plačilni nalogi, in sicer so bili vsi štirje izdani na bencinskih servisih, ker se pri strankah ni izvajalo preverjanje PCT-pogoja. “Cilj naših nadzorov je zagotoviti spoštovanje pogoja PCT, tako uporabnikov storitev kot tudi ponudnikov blaga,” je poudarila.

Inšpektorji zaprli tri trgovine in tri bencinske servise

Pretekli konec tedna je tržni inšpektorat po besedah Gašperlin izvajal nadzor trgovinske dejavnosti po vsej Sloveniji. Pregledanih je bilo 153 trgovcev, skoraj polovica med njimi je bilo bencinskih servisov. Ker so, kot so inšpektorji zaznali na terenu, ti še posebej problematični pri preverjanju pogoja PCT. “V šestih primerih so inšpektorji z ustno odločbo prepovedali opravljanja dejavnosti do odprave nepravilnosti, in sicer trem bencinskim črpalkam: v Izoli, Postojni in Mariboru in trem trgovinam: Kik, Tom Tailor in Tedy.”

Kot je pojasnila glavna tržna inšpektorica, so nadzore izvajali tudi na nedeljo, ko je bilo pregledanih 13 bencinskih servisov na Dolenjskem, kjer niso zaznali nepravilnosti. 17 servisov so preverili na območju Maribora, kjer je inšpektor z ustno odločbo zaprl en bencinski servis do odpravljene nepravilnosti. Na Kramarskem sejmu v Mariboru niso zaznali nepravilnosti.

Preverjanje PCT-pogoja na blagajni ni v skladu s pravili

Na območju Nove Gorice so preverili šest bencinskih servisov, kjer so v dveh primerih sicer zagotavljali preverjanje PCT-pogoja, vendar šele pri blagajni. “Kar ni dobro. Doseči želimo, da prodajalec preveri PCT-pogoj pri vhodu. V obeh primerih je inšpektor izdal opozorilo,” je pojasnila Gašperlin. Vseeno se je po njenih besedah stanje na bencinskih servisih precej izboljšalo, a kot pravi, si še vedno želijo, da bi trgovci izkoristili prisotnost inšpektorja na terenu in jih tudi povprašali o morebitnih nejasnostih glede samega odloka. “Nismo samo nadzorniki, ki kaznujemo,” je dejala.

Nočni klubi nimajo težav s spoštovanjem pravil

V soboto so inšpektorji izvajali tudi nadzor nočnih klubov. V večernih urah so opravili 17 nadzorov. Tržni inšpektorat je ugotovil, da je večina klubov poslovala v skladu s pravili. “V nočnih klubih so že tako pri vratih varnostniki, ki preverjajo starost obiskovalcev in hkrati tudi PCT-pogoj. Zato je bila izrečena le ena odločba o prepovedi opravljanja dejavnosti gostinskemu obratu v Kopru,” je navedla Gašperlin in dodala, da so povsod drugje varnostniki temeljito preverjali pogoj PCT. Prav tako je bilo zagotovljeno, da največje število gostov ni bilo preseženo.

Gašperlin je pozvala stranke, naj pomagajo trgovcem in gostinskim obratom. “Sami pokažite potrdilo in dokument na vstopni točki. Osebni dokument je le sredstvo za preverjanje pristnosti potrdila. Podatek, da ste obiskali gostinski obrat ali trgovino, ne bo nikamor zabeležen. Razumem, da se morda komu zdi absurdno dokazovati, da ste zdravi, vendar je to edini način, da se te nadloge dokončno znebimo.” Poročilo je inšpektorica končala v solzah, za kar se je opravičila in pojasnila, da imajo v domačem krogu zelo hud primer covida-19.

V gostinskih obratih največ težav s preverjanjem PCT-ja

Kot je pojasnil Branko Podpečan, direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, njihovi inšpektorji opravljajo nadzor nad gostinsko dejavnostjo, v trgovinah z živili in v proizvodnih obratih za proizvodnjo živil. V preteklem tednu so inšpektorji izvajali poostren nadzor in opravili 602 nadzora. Pri 111 obratih so ugotovili nepravilnosti. “Ena nepravilnost je bila ugotovljena v trgovini, vse druge pa v gostinskih obratih. Šlo je predvsem za pomanjkljivosti pri nadzoru pogoja PCT,” je pojasnil Podpečan. Najpogosteje so izvajalci dejavnosti le vprašali stranke, ali izpolnjujejo PCT-pogoj ali ne, ali pa so zgolj pogledali potrdilo gosta, niso pa preverjali njegove pristnosti in veljavnosti QR-kode.

Skupaj je bilo izrečenih za 45.500 evrov glob,” je dejal Podpečan, pri čemer je poudaril, da namen inšpekcije ni izrekanje glob, “vendar očitno drugače ne gre, vsaj pri določenem delu gostinskih lokalov. Približno petina gostinskih lokalov nikakor noče upoštevati teh ukrepov, ki sploh niso tako zahtevni.”

Podpečan je dejal, da so zaprli le en obrat. Drugim gostinskim lokalom je že v prisotnosti inšpektorja uspelo vzpostaviti vse pogoje za obratovanje gostinskega lokala. “To pomeni, da ni zelo zahtevno, treba je le pokazati voljo in se zavedati, kako težki časi so,” je dejal Podpečan in opozoril, da bo zaradi slabe petine gostinskih lokalov, ki ne upošteva pravil, lahko spet prišlo do zaprtja vseh lokalov.