in

Informacijska pooblaščenka o PCT: vpogled v dokument da, hranjenje podatkov ne

Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik je sporočila, da je vpogled v osebni dokument ob preverjanju izpolnjevanja pogoja PCT zakonit. Ob tem pa je nedovoljena hramba dokazil.

Zakon o varstvu osebnih podatkov dopušča vpogled v osebni dokument za namen preverjanja točnosti podatkov ob preverjanju izpolnjevanja pogoja PCT, je sporočila informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik. Delodajalci in ponudniki storitev lahko vpogledajo v dokazila, torej osebne dokumente, ne smejo pa jih hraniti (ne smejo jih kopirati, preslikati, fotografirati ali drugače reproducirati njihove vsebine).

Informacijska pooblaščenka se je odzvala po tem, ko je danes prejela več vprašanj glede dopustnosti vpogledov v osebni dokument, kot to določa zadnji vladni odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19. Sporočila je, da glede obdelave osebnih podatkov odlok bistveno ne spreminja ureditve dosedanjih načinov preverjanja pogojev.

Ustavno sodišče še odloča

Prelesnik je opomnila, da bo ustreznost odlokov in neobstoj zakona v zvezi s preverjanjem pogojev PCT presojalo ustavno sodišče, saj je tudi sama vložila zahtevo za presojo ustavnosti. “Dokler torej ustavno sodišče ne bo odločilo, odloki veljajo,” je poudarila.

Navedla je, da so ne glede na to v uradu informacijskega pooblaščenca že večkrat pojasnili, da vpogled v osebni dokument za namen preverjanja točnosti podatkov dopušča že 18. oziroma 82. člen zakona o varstvu osebnih podatkov. Informacijski pooblaščenec pa, tako Prelesnik, kot nadzorni organ za varstvo podatkov ne sme presojati, kdaj je zahteva glede pogoja PCT potrebna in primerna. Prav tako ne, če so odrejeni ukrepi v zvezi z omejevanjem širjenja okužb ustrezni.

Oznake